Πνευματικά δικαιώματα

To Approaches δέχεται μόνο πρωτότυπες υποβολές. Τα υποβληθέντα κείμενα δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως σε οποιαδήποτε άλλη μορφή (π.χ. κεφάλαιο βιβλίου) ή τρόπο (έντυπο ή ηλεκτρονικό). Επίσης, τα κείμενα δεν θα πρέπει να υποβληθούν για αξιολόγηση ταυτόχρονα σε οποιοδήποτε άλλο περιοδικό. Οι ιδέες και προοπτικές που παρουσιάζονται σε κάθε κείμενο αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των ίδιων των συγγραφέων και δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις των μελών της συντακτικής ομάδας του Approaches.

Εάν ένα κείμενο έχει ήδη δημοσιευθεί σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής ή της ελληνικής, θα πρέπει να το υποβάλετε ως μετάφραση (βλ. Οδηγίες Υποβολής). Μεταφράσεις του πρωτότυπου έργου μπορούν να δημοσιευθούν μόνο εάν έχουν δοθεί οι σχετικές άδειες από τους αρχικούς συγγραφείς και τους εκδότες.

Όλα τα κείμενα που δημοσιεύονται στο Approaches είναι κατοχυρωμένα σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.

Creative commons image

Αυτή η άδεια επιτρέπει σε άλλους να κατεβάζουν οποιοδήποτε κείμενο δημοσιεύεται στο Approaches και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν αναγνώριση στο Approaches, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν αυτές τις δημοσιεύσεις κατά κανέναν τρόπο ή να τις χρησιμοποιήσουν για εμπορικούς σκοπούς.

Αυτή η άδεια προστατεύει τόσο τους συγγραφείς όσο και τo Approaches από την κατάχρηση υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο εκδότης (Approaches) έχει την άδεια να δημοσιεύει και να διανείμει τα κείμενα σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή. Τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στα ονόματα των συγγραφέων.

Οι συγγραφείς συμφωνούν ότι: 1) είναι οι νόμιμοι συγγραφείς του κειμένου, 2) το κείμενό τους είναι γνήσιο και δεν έχει εκδοθεί στο παρελθόν ή υποβληθεί για δημοσίευση αλλού (σε οποιαδήποτε μορφή: ηλεκτρονική, έντυπη κλπ), 3) διατηρούν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν άλλους να κάνουν οποιαδήποτε μη εμπορική χρήση του κειμένου, με την προϋπόθεση ότι γίνεται σωστή παραπομπή του κειμένου αναφέροντας το Approaches ως τον πρωταρχικό εκδότη, 4) όλα τα κατάλληλα πρότυπα ηθικής δεοντολογίας έχουν ακολουθηθεί στο κείμενό τους.

Με την υποβολή του κειμένου τους στο Approaches, οι συγγραφείς συμφωνούν με αυτή τη συμφωνία περί πνευματικών δικαιωμάτων.