Πρώτη Mατιά

Η ενότητα Πρώτη Mατιά προσφέρει έγκαιρη πρόσβαση σε κείμενα που έχουν αξιολογηθεί και έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση. Όταν ένα κείμενο εκχωρείται σε ένα τεύχος του περιοδικού, τότε αποσύρεται από αυτήν την ενότητα.

Conference report (published on 12 November 2017)
International symposium ‘Music therapy in educational settings’
Anne-Katrin Jordan & Philippa Derrington 
[Abstract] [Full text PDF]

Tribute (published on 20 October 2017)
A tribute to Mary Priestley (4 March 1925 – 11 June 2017)
Kenneth Bruscia
[Abstract] [Full text PDF]

Ανταπόκριση από συνέδριο (δημοσιεύθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2017)
Ημερίδα του ΕΣΠΕΜ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικοθεραπείας
Ασπασία Φραγκούλη & Ουρανία Λιαρμακοπούλου
[Περίληψη] [Πλήρες κείμενο PDF]

Book review (published on 15 September 2017)
Collaboration and Assistance in Music Therapy Practice: Roles, Relationships, Challenges (John Strange, Helen Odell-Miller & Eleanor Richards, Eds.)
Reviewed by Margaret Broad 
[Abstract] [Full text PDF]

Book review (published on 13 September 2017)
Music Therapy Research (3rd Edition) (Barbara Wheeler & Kathleen Murphy, Eds.)
Reviewed by Patricia Winter
[Abstract] [Full text PDF]

Conference report (published on 27 June 2017)
Music therapy and oncology symposium
Mariza Neiada
[Abstract] [Full text PDF]

Άρθρο (δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουνίου 2017)
Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη μουσική εκπαίδευση: Απόψεις και προβληματισμοί καθηγητών μουσικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Κατερίνα Κεραμίδα & Ποθεινή Βαϊούλη
[Περίληψη] [Πλήρες κείμενο]

Book review (published on 2 June 2017)
Arts Therapists in Multidisciplinary Settings: Working Together for Better Outcomes (Caroline Miller, Ed.)
Reviewed by Jane Burns
[Abstract] [Full text PDF]

Book review (published on 25 May 2017)
Relational Music Therapy: An Intersubjective Perspective (Gro Trondalen)
Reviewed by Morva Croxson
[Abstract] [Full text PDF]

Article (published on 21 May 2017)
A descriptive analysis of research productivity in the Journal of Music Therapy as measured by authorship and affiliations: 2000-2015
Michael J. Silverman, Lacey Reimnitz & Jake Uban
[Abstract] [Full text PDF]

Article (published on 8 May 2017)
Erwin Henry Schneider: Teacher, writer, and leader
Kyle Wilhelm & Lindsey Wilhelm
[Abstract] [Full text PDF]

Book review (published on 24 April 2017)
The 1982 Symposium on ‘Music in the Life of Man’: The Beginnings of Music Therapy Theory (Michelle Forinash & Carolyn Kenny, Eds.)
Reviewed by Denise Grocke
[Abstract] [Full text PDF]

Conference report (published on 14 April 2017)
Examining the utility of music interventions for children with learning disabilities
Beth Pickard
[Abstract] [Full text PDF]

Book review (published on 24 March 2017)
An Introduction to Music Therapy Research (Barbara L. Wheeler & Kathleen M. Murphy, Eds.)
Reviewed by Patricia Winter
[Abstract] [Full text PDF]

Άρθρο (δημοσιεύτηκε στις 13 Μαρτίου 2017)
Η μουσική ως θεραπεία στην ελληνική αρχαιότητα
Ειρήνη Νικολάου
[Περίληψη] [Πλήρες κείμενο PDF]

Article (published on 8 March 2017)
When music therapists adopt an ethnographic approach: Discovering the music of ultra-religious boys in Israel
Nir Seri & Avi Gilboa
[Abstract] [Full text PDF]

Interview (published on 18 January 2017)
The third edition of ‘Music Therapy Research’: An interview with Barbara Wheeler
Barbara Wheeler & Daphne Rickson
[Abstract] [Full text PDF]

Conference report (published on 3 January 2017)
The 10th European Music Therapy Conference ‘A symphony of dialogues’
Hiroko Miyake
[Abstract] [Full text PDF]

Article (published on 27 November 2016)
Flow as a mechanism of change in music therapy: Applications to clinical practice
Michael J. Silverman & Felicity A. Baker
[Abstract] [Full text PDF]

Book review (published on 13 November 2016)
Exceptional Pedagogy for Children with Exceptionalities: International Perspectives (Deborah VanderLinde Blair and Kimberly A. McCord, Eds.)
Reviewed by Donald DeVito
[Abstract] [Full text PDF]

Book review (published on 12 October 2016)
Developments in Music Therapy Practice: Case Study Perspectives (Anthony Meadows, Editor)
Reviewed by Florencia Grasselli
[Abstract] [Full text PDF]

Article (published on 20 September 2016)
Mapping resilience: Analyses of measures and suggested uses in music therapy
Varvara Pasiali, Laree Schoolmeesters & Rebecca Engen
[Abstract] [Full text PDF]

Article (published on 16 September 2016)
An experiential description of the tango in interwar Greece (1922-1940) through the life narratives of elderly people in care homes
Aggeliki Koufou
[Abstract] [Full text PDF]

Conference report (published on 13 September 2016)
The Third International Symposium for Music Therapy with Adolescents ‘Adolescent development and music therapy: Dialogues in action’
Kassandra e’Silva
[Abstract] [Full text PDF]

Report (published on 12 September 2016)
Twenty years of music therapy at Berklee College of Music
Suzanne Hanser
[Abstract] [Full text PDF]

Conference report (published on 25 August 2016)
The 4th International Conference of the International Association for Music and Medicine (IAMM)
Amy Clements-Cortés
[Abstract] [Full text PDF]

Book review (published on 1 August 2016)
Defining Music Therapy (3rd Edition) (Kenneth Bruscia) 
Reviewed by Theo Dimitriadis
[Abstract] [Full text PDF]

Article (published on 24 April 2016)
Spirituality and music therapy: An action research project in clinical music therapy within the context of an anthropological theory of spirituality
Anita Neudorfer
[Abstract] [Full text PDF]

Book review (published on 3 April 2016)
Soundscapes of Wellbeing in Popular Music (Gavin J. Andrews, Paul Kingsbury & Robin Kearns, Eds.)
Reviewed by Muriel E. Swijghuisen Reigersberg
[Abstract] [Full text PDF]

Article (published on 27 March 2016)
Applying the ‘East Kent Outcomes System’ (EKOS) in music therapy
Rhian Saville
[Abstract] [Full text PDF]

Book review (published on 14 March 2016)
The Study of Music Therapy: Current Issues and Concepts (Kenneth S. Aigen)
Reviewed by Colin Andrew Lee
[Abstract] [Full text PDF]

Book review (published on 7 March 2016)
Musical Life Stories: Narratives on Health Musicking (Lars Ole Bonde, Even Ruud, Marie Strand Skånland & Gro Trondalen, Editors)
Reviewed by Maria Pothoulaki
[Abstract] [Full text PDF]

Book review (published on 12 December 2015)
International Dictionary of Music Therapy (Kevin Kirkland, Ed.)
Reviewed by Helen Short
[Abstract] [Full text PDF]

Book review (published on 14 September 2015)
International Perspectives in Music Therapy Education and Training (Karen D. Goodman, Ed.)
Reviewed by Melissa Mercadal-Brotons
[Abstract] [Full text]

Book review (published on 28 August 2015)
Paul Nordoff: Composer & Music Therapist (Colin Andrew Lee)
Reviewed by Jacqueline Z. Robarts
[Abstract] [Full text]

Book review (published on 10 June 2015)
Group Music Therapy: A Group Analytic Approach (Alison Davies, Eleanor Richards & Nick Barwick)
Reviewed by Mitsi Akoyunoglou-Christou
[Abstract] [Full text]

Book review (published on 4 May 2015)
Music Therapy: An Art Beyond Words (2nd Edition) (Leslie Bunt & Brynjulf Stige)
Reviewed by Stine Lindahl Jacobsen
[Abstract] [Full text]

Book review (published on 31 March 2015)
How Music Helps in Music Therapy and Everyday Life (Gary Ansdell)
Reviewed by Mario Eugster
[Abstract] [Full text]

Book review (published on 30 March 2015)
Active Ageing with Music: Supporting Wellbeing in the Third and Fourth Ages (Andrea Creech, Susan Hallam, Maria Varvarigou & Hilary McQueen)
Reviewed by Clare Monckton
[Abstract] [Full text]