Προσεχή δρώμενα

Παρακάτω θα βρείτε τρεις λίστες με προσεχή δρώμενα: 1) μια λίστα με μεγάλης εμβέλειας διεθνή συνέδρια, 2) μια λίστα με συνέδρια, σεμινάρια και εργαστήρια που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή την Κύπρο, και 3) μια λίστα με δρώμενα τα οποία διοργανώνονται ή φιλοξενούνται από τους χορηγούς του Approaches.

Αν έχετε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία που δεν αναφέρεται παρακατώ, μπορείτε να μας στείλετε email.

1) Διεθνή δρώμενα

2018 Online Conference for Music Therapy

3 February 2018, Online

ISME Commission on Special Music Education and Music Therapy 

12-14 July 2018, Salzburg, Austria

Nordic Music Therapy Congress

8-12 August 2018, Lidingö, Sweden

11th European Music Therapy Conference

26-30 June 2019, Aalborg, Denmark

2020 World Congress of Music Therapy “Polyrhythms of Music Therapy”

July 2020, South Africa

2) Ελληνικά δρώμενα

Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Δεκτική Μουσικοθεραπεία ‘Guided Imagery & Music’ (GIM) – A’ εκπαιδευτικό σεμινάριο (εισαγωγικό)

1-3 Δεκεμβρίου 2017, Αθήνα, Ελλάδα
Διοργανώτης ο χορηγός του Approaches: Sonora

3) Δρώμενα χορηγών του Approaches

Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Δεκτική Μουσικοθεραπεία ‘Guided Imagery & Music’ (GIM) – A’ εκπαιδευτικό σεμινάριο (εισαγωγικό)

1-3 Δεκεμβρίου 2017, Αθήνα, Ελλάδα
Διοργανώτης ο χορηγός του Approaches: Sonora

Nordoff Robbins Plus Conference “Exploring the Spiritual in Music: Interdisciplinary dialogues in music, wellbeing and education”

9-10 Δεκεμβρίου 2017, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Διοργανώτης ο χορηγός του Approaches: Nordoff Robbins Music Therapy

 

Για το αρχείο με παλαιότερα δρώμενα, κάντε κλικ εδώ.