Κριτές 2010

2010 Λίστα κριτών [PDF]

 

Το Approaches αναγνωρίζει και ευχαριστεί θερμά όλα τα παρακάτω άτομα για τη συνεισφορά τους ως κριτές των υποβληθέντων κειμένων στο περιοδικό το 2010:

 • Böhmig, Anna
 • Dauber, Markus
 • Etmektsoglou, Ioanna
 • Froudaki, Maria
 • Kannelopoulos, Panagiotis
 • Kartasidou, Lefkothea
 • Koukourakis, Dimitris
 • Lapidaki, Eleni
 • Odell-Miller, Helen
 • Papanikolaou, Evangelia
 • Wood, Stuart