Η ενοποιημένη ομάδα θεραπειών μέσω τεχνών: Κοινή ανάπτυξη πρακτικών στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας

Ειδικό Τεύχος 8 (1) 2016 “Μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, χοροθεραπεία και εικαστική θεραπεία: Διεπιστημονικοί διάλογοι” – Άρθρο (δημοσιεύθηκε πρώτα στις 9 Ιανουαρίου 2016)

Πλήρες κείμενο [PDF] [δημοσιευμένο στα Αγγλικά]

Η ενοποιημένη ομάδα θεραπειών μέσω τεχνών:
Κοινή ανάπτυξη πρακτικών στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας

Simon Hackett

Περίληψη

Η σύνθετη φύση πολλών θεραπευτικών παρεμβάσεων μέσω τεχνών υποδηλώνει έναν πλούτο στην ανάπτυξη πρακτικών καθώς και στον αριθμό των πιθανών εφαρμογών τους στον κλινικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα. Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία για μελέτη της αλληλοεπικάλυψης των κοινών μοντέλων, δεξιοτήτων, τεχνικών και προσεγγίσεων στις θεραπείες μέσω τεχνών, και σε μια ενοποιημένη ομάδα θεραπειών μέσω τεχνών στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) έχουν προκύψει μερικά πρώτα παραδείγματα κοινών διεπιστημονικών πρακτικών. Μια σειρά παραδειγμάτων βασισμένων στην πράξη χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν το έργο μιας ενοποιημένης ομάδας θεραπειών μέσω τεχνών στο NHS της Αγγλίας. Περιγράφονται εξελίξεις κοινών πρακτικών συμπεριλαμβανομένων κοινών θεραπευτικών επιπέδων, κοινών παρατηρήσεων, κοινών τεχνικών και κοινού θεραπευτικού έργου. Ευελπιστώ ότι αυτές οι περιοχές κοινής ανάπτυξης εντός ενός κλινικού πλαισίου θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη πρακτικών που υποστηρίζουν βελτιωμένα αποτελέσματα για τους πελάτες.

Λέξεις κλειδιά

θεραπείες μέσω τεχνών, ανάπτυξη πρακτικών, ανταλλαγή πρακτικών, νοητική καθυστέρηση, σύνθετη παρέμβαση

Βιογραφία

Ο Δρ Simon Hackett είναι ένας κλινικός ακαδημαϊκός εικαστικός ψυχοθεραπευτής ο οποίος εργάζεται σε μια ενοποιημένη ομάδα θεραπειών μέσω τεχνών στο NHS της Αγγλίας. Το έργο και η έρευνά του επικεντρώνονται κυρίως στις θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσω τεχνών με ενήλικες και παιδιά με νοητική καθυστέρηση και αναπτυξιακές αναπηρίες.

Email: simon.hackett@newcastle.ac.uk