Κριτές 2009

2009 Λίστα κριτών [PDF]

 

Το Approaches αναγνωρίζει και ευχαριστεί θερμά όλα τα παρακάτω άτομα για τη συνεισφορά τους ως κριτές των υποβληθέντων κειμένων στο περιοδικό το 2009:

  • Böhmig, Anna
  • Dauber, Markus
  • Etmektsoglou, Ioanna
  • Kabilis, Panagiotis
  • Kartasidou, Lefkothea
  • Koukourakis, Dimitris
  • Lapidaki, Eleni
  • Papanikolaou, Evangelia
  • Stamou, Lelouda