Κριτές 2011

2011 Λίστα κριτών [PDF]

 

Το Approaches αναγνωρίζει και ευχαριστεί θερμά όλα τα παρακάτω άτομα για τη συνεισφορά τους ως κριτές των υποβληθέντων κειμένων στο περιοδικό το 2011:

  • Dauber, Markus
  • Froudaki, Maria
  • Kabilis, Panagiotis
  • Lapidaki, Eleni
  • Loustas, Stergios
  • Papanikolaou, Evangelia
  • Papastavrou, Dimitra