Κριτές 2012

2012 Λίστα κριτών [PDF]

 

Το Approaches αναγνωρίζει και ευχαριστεί θερμά όλα τα παρακάτω άτομα για τη συνεισφορά τους ως κριτές των υποβληθέντων κειμένων στο περιοδικό το 2012:

  • Dauber, Markus
  • Dimitriadis, Theo
  • Etmektsoglou, Ioanna
  • Filianou, Maria
  • Kabilis, Panagiotis
  • Kannelopoulos, Panagiotis
  • Kartasidou, Lefkothea
  • Koniari, Dimitra
  • Papanikolaou, Evangelia
  • Wood, Stuart