Κριτές 2016

2016 Λίστα κριτών [PDF]

 

Το Approaches αναγνωρίζει και ευχαριστεί θερμά όλα τα παρακάτω άτομα για τη συνεισφορά τους ως κριτές των υποβληθέντων κειμένων στο περιοδικό το 2016:

 • Akoyunoglou-Christou, Mitsi
 • Altenmuller, Eckart
 • Ansdell, Gary
 • Barnhill, Eric
 • Bolger, Lucy
 • Fidelibus, Joseph
 • Habron, John (Guest editor)
 • Hense, Cherry
 • Koukourakis, Dimitris
 • Ntziouni, Garifallia
 • Panopoulos, Panagiotis
 • Pasiali, Varvara
 • Pothoulaki, Maria
 • Raptis, Charis
 • Sarah Verney Caird
 • Shim, Minjung
 • Spiro, Neta
 • Tragaki, Dafni
 • Van Der Merwe, Liesl
 • Verney Caird, Sarah
 • Warner, Catherine
 • Wood, Stuart