Βιβλιοκριτική: “Developmental Speech-Language Training through Music for Children with Autism Spectrum Disorders” (Hayoung Lim) – Από τη Βαρβάρα Πασιαλή

Τεύχος 5 (1) 2013 – Βιβλιοκριτική

Πλήρες κείμενο [PDF]

Developmental Speech-Language Training through Music for Children with Autism Spectrum Disorders (Hayoung Lim)

Από τη Βαρβάρα Πασιαλή

(σσ. 62-66)

Developmental Speech-Language Training

Developmental Speech-Language Training through Music for Children with Autism Spectrum Disorders
Hayoung Lim
Philadelphia, PA: Jessica Kingsley (2012)
197 pp., ISBN: 978-1-84905-849-0

Βιογραφία

Η Βαρβάρα Πασιαλή, Ph.D., MT-BC, Neurologic Music Therapy Fellow, είναι επίκουρη καθηγήτρια μουσικοθεραπείας στο Queens University του Charlotte. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη μουσικοθεραπεία από το University of Kansas και διδακτορικού (Ph.D.) από το Michigan State University. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πρώιμη παρέμβαση, την πρόληψη, την ψυχική ανθεκτικότητα, το συναισθηματικό τραύμα και την αμοιβαιότητα γονέα-παιδιού. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του Journal of Music Therapy και του Approaches: Music Therapy & Special Music Education.

Email: pasialiv@queens.edu