Προτείνετε ένα ειδικό τεύχος

Τα ειδικά τεύχη είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος εστίασης σε συγκεκριμένα θέματα, ερωτήματα ή τομείς ενδιαφέροντος. Έμπειροι ερευνητές και επαγγελματίες είναι ευπρόσδεκτοι να προτείνουν και να υπηρετήσουν ως προσκεκλημένοι συντάκτες ενός ειδικού τεύχους του ενδιαφέροντος και της εμπειρογνωμοσύνης τους.

Αν επιθυμείτε να στείλετε μια πρόταση, παρακαλούμε στείλτε email στον αρχισυντάκτη. Η πρότασή σας (κατ’ ανώτερο όριο 1000 λέξεις) θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης (περιλαμβανομένης της προθεσμίας υποβολής και δημοσίευσης), καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (100-200 λέξεις).

Oι προτάσεις μελετούνται από τον αρχισυντάκτη σε συνεργασία με μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής του περιοδικού.