Πρώτη Mατιά

Η ενότητα Πρώτη Mατιά προσφέρει έγκαιρη πρόσβαση σε κείμενα που έχουν αξιολογηθεί και έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση. Όταν ένα κείμενο εκχωρείται σε ένα τεύχος του περιοδικού, τότε αποσύρεται από αυτήν την ενότητα.

Book review (published 29 August 2022)
Addressing issues of mental health in schools through the arts: Teachers and music therapists working together (Clough & Tarr)
Reviewed by Eleni Tsolka

Article (published 22 August 2022)
“There has probably never been a more important time to be a music therapist”: Exploring how three music therapy practitioners working in adult mental health settings in the UK experienced the first year of the COVID-19 pandemic
George Chandler & Emma Maclean

Article (published 11 August 2022)
The need for robust critique of arts and health research: An examination of the Goldbeck and Ellerkamp (2012) randomised controlled trial of music therapy for anxiety in children, and its treatment in four systematic reviews
Stephen Clift, Katarzyna Grebosz-Haring, Leonhard Thun-Hohenstein, Anna Katharina Schuchter-Wiegand & Arne C. Bathke

Book review (published 1 August 2022)
Sing & sign for young children: A guide for early childhood professionals (Meeker Watson)
Reviewed by Beth Pickard

Article (published 28 July 2022)
Brief online Guided Imagery and Music (GIM) sessions for university students: Urgency and surrender
Katrina Skewes McFerran & Denise Elizabeth Grocke

Article (published 27 June 2022)
Nurture and play for foster families with young children: Foster-parents’ reflections on attachment-focused group intervention
Kirsi Tuomi & Esa Ala-Ruona

Article (published 1 June 2022)
Frontline Support: Responding to the COVID-19 mental health crisis in South Africa through online arts and music therapy
Carol Lotter, Nethaniëlle Mattison, Calsey Shroeder & Anja Pollard

Article (published 27 May 2022)
“When the music is on, she is there” – Professional caregivers’ perspectives and use of musical interactions in caring for the person with dementia
Julie K. Krøier & Hanne Mette Ridder

Article (published 25 May 2022)
An audit of music therapy in acute National Health Service (NHS) settings for people with dementia in the UK and adaptations made due to COVID-19
Naomi Thompson & Helen Odell-Miller

Commentary (published 25 April 2022)
A commentary on “Integrative perspectives on mindfulness, music and music therapy: A literature review” (Hwang)
Jo Parsons

Article (published 31 March 2022)
Investigating the suitability of customised playlists for childbirth in Ireland and Hong Kong
Pui-Sze Cheung & Tríona McCaffrey

Article (published 29 March 2022)
In defence of working with “patients” in music therapy
Marianne Rizkallah

Book Review (published 26 March 2022)
Ethical thinking in music therapy (2nd ed., Dileo)
Reviewed by Anastasia Canfield

Article (published 20 March 2022)
Music therapy in Slovakia: Contexts and current practice
Jana Halmo

Άρθρο (δημοσιεύτηκε 17 Μαρτίου 2022)
Προσεγγίζοντας το χρονικό σχήμα της «επανάληψης παραλλαγής»:Από την οικοδόμηση μουσικού χρόνου στη συγκρότηση ενός ρυθμικού πλαισίου για το συμπαθητικό μοίρασμα συγκινήσεων 
Βασιλική Ρεράκη

Book Review (published 28 February 2022)
The AQR tool – Assessment of the quality of relationship (Schumacher & Calvet)
Reviewed by Gustavo Gattino

Book Review (published 9 February 2022)
Trauma-sensitive mindfulness: Practices for safe and transformative healing (Treleaven)
Reviewed by Özgür Salur

Conference Report (published 1 February 2022)
The 5th International Conference of Dalcroze studies (ICDS5) ‘Dalcroze practice in diverse cultures, communities and contexts’
Anna Harrison

Book Review (published 31January 2022)
Foundations in music psychology: Theory and research (Rentfrow & Levitin, Eds.)
Reviewed by Michael Bonshor

Article (published 24 January 2022)
Healthcare musicians and musico-emotional work: An in-depth case study within the context of
end-of-life care

Taru-Anneli Koivisto

Βιβλιοκριτική (δημοσιεύτηκε στις 20 Ιανουαρίου 2022)
Μουσικές κοινότητες στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: Εθνογραφικές ματιές και ακροάσεις (Θεοδοσίου & Καλλιμοπούλου, Επιμ.)
Απο τον Θεοχάρη Ράπτη

Commentary (published 18 January 2022)
A commentary on “The Communication-Relationship Outcome Matrix (CROM): A tool for measuring communication outcomes in everyday music therapy practice” written by Jenny Kirkwood
Gustavo Schulz Gattino

Article (published 10 January 2022)
“Medicine for the soul” – Older men’s identity performance and affect attunement through music listening
Katarina Lindblad & Ulrik Volgsten

Conference Report (published 7 January 2022)
Music and medicine: Musicological and medical-historical approaches
John Habron

Book Review (published 27  December 2021)
The Oxford handbook of eating disorders (2nd edition) (Agras & Robinson, Eds.)
Reviewed by Annie Heiderscheit

Report (published 5 November 2021)
Windows of student music therapy experience during COVID-19
Liana Nuse, Karin Meyer, Nethaniëlle Mattison, Cara Smith & Holly McPhee

Book Review (published 21 October 2021)
Relationship completion in palliative care music therapy (Clements-Cortés & Yip, Eds.)
Reviewed by Bob Heath

Book Review (published 18 October 2021)
Music therapy in a multicultural context (Belgrave & Kim, Eds.)
Reviewed by Kerryn Tracey

Book Review (published 15 October 2021)
Music therapy in adoption and trauma: Therapy that makes a difference after placement (Gravestock)
Reviewed by Francis Myerscough

Article (published 10 October 2021)
The Communication-Relationship Outcomes Matrix (CROM): A tool for measuring communication outcomes in everyday music therapy practice
Jenny Kirkwood

Book Review (published 25 September 2021)
Music therapy with women with addictions (Gardstrom & Willenbrink-Conte)
Reviewed by Tsvia Horesh

Article (published 12 September 2021)
‘Sewing together’: An idiographic study of a music therapist’s experiences of a group at a special school for children and young people with severe and complex special educational needs
Luke Annesley & Nicolette O’Neill

Article (published 8 September 2021)
“Surprisingly helpful”: An exploration of trainee and registered music therapists’ perspectives on the current role of personal therapy in music therapy training in the United Kingdom
Megan Brand, Victoria Clarke & Catherine Warner

Article (published 3 September 2021)
Vocal Psychotherapy with traumatised Greek clients
Kandia Bouzioti

Book Review (published 31 August 2021)
Music in paediatric hospitals: Nordic perspectives (Bonde & Johansson, Eds.)
Reviewed by Marion Musting

Article (published 29 August 2021)
Introducing the Music Therapy Visual Schedule Approach (MT-ViSA): Contexts and considerations for visual design and production
Allison M. Fuller

Article (published 26 August 2021)
Profound music experience: Flow, transgression and transcendence in music therapy in psycho-oncology
Agnieszka Łuciuk-Wojczuk

Book Review (published 23 August 2021)
Lesbian, gay, bisexual and trans individuals living with dementia: Concepts, practice and rights (Westwood & Price, Eds.)
Reviewed by Vicky Guise

Article (published 19 August 2021)
Integrative perspectives on mindfulness, music and music therapy: A literature review
Mi Hyang Hwang

Book Review (published 14 August 2021)
Music therapy in child welfare: Bridging provision, protection and participation (Krüger)
Reviewed by Joy Gravestock

Article (published 10 August 2021)
Utilising musical microanalysis and phenomenology to enhance understanding of the impact of improvisational music psychotherapy on self-efficacy for a client with depression and anxiety
Laura Teutsch, Sara Petrie & Heidi Ahonen

Article (published 18 July 2021)
The impact of group music therapy for individuals with eating disorders
Priya Shah, Elizabeth Mitchell, Shannon Remers, Sherry Van Blyderveen & Heidi Ahonen

Book review (published 6 July 2021)
Music therapy in neonatal intensive care: Influences of culture (Shoemark & Ettenberger, Eds.)
Reviewed by Katie Rose M. Sanfilippo

Interview (published 25 June 2021)
“Music to the ear”: An interview with Paul Whittaker
Shirley Salmon & Paul Whittaker

Book review (published 7 June 2021)
Music as a global resource: Solutions for cultural, social, health, educational, environmental, and economic issues (5th ed.) (Hesser & Bartleet, Eds.)
Reviewed by Hala Jaber

Article (published 10 May 2021)
Music therapy as a protection strategy against toxic stress for Palestinian refugee children in Lebanon: A pilot research study
Deborah Parker, Liliane Younes, Mohamad Orabi, Simon Procter & Milena Paulini

Article (published 14 April 2021)
Can music therapy and community music co-exist in a community-based music service? A qualitative inquiry into reflections and perceptions from professionals in the field 
Fabian Joyce & Hilary Moss

Book Review (published 10 April 2021)
Music therapy in Turkey (Çifdalöz & Türkmen, Eds.)
Reviewed by Fatma Nil Özalp

Book Review (published 24 March 2021)
Guided Imagery and Music: The Bonn  Method and beyond (2nd ed.) (Grocke, Ed.)
Reviewed by Maria Samara

Report (published 17 March 2020)
Adapting practice during the Covid-19 pandemic: Experiences, learnings, and observations of a music therapist running virtual music therapy for trafficked women
Lorraine McIntyre

Βιβλιοκριτική (δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρτίου 2021)
Creative arts therapies and the LGBTQ community: Theory and practice (Macwilliam, Harris, Trottier & Long, Επιμ.)
Από την Χριστίνα Σαντακά

Book review (published 26 February 2021)
The Oxford handbook of qualitative research (2nd ed.) (Leavy, Ed.)
Reviewed by Barbara L. Wheeler

Βιβλιοκριτική (δημοσιεύτηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2021)
Η μουσική θεραπεύει: Η θεραπευτική δράση της μουσικής στις αναπτυξιακές διαταραχές (Μαντζίκος)
Από την Άρτεμις Χριστοδούλου

Book review (published 17 February 2021)
Jungian music psychotherapy: When psyche sings (Kroeker)
Reviewed by Catherine O’Leary

Book review (published 10 February 2021)
Advanced methods of music therapy practice: Analytical music therapy, the Bonny method of Guided Imagery and Music, Nordoff-Robbins music therapy and Vocal Psychotherapy (Cohen)
Reviewed by Claudia Zanini

Article (published 5 February 2021)
How music-for-health practitioners’ decision-making processes inform their practice in paediatric hospitals
Jessica Tomlinson & John Habron

Book review (published 11 January 2021)
The use of voice in music therapy (Meashey)
Reviewed by Patricia Winter

Book review (published 8 January 2021)
Embodied voice work: Beyond singing (Sokolov)
Reviewed by Tina Warnock

Report (published 19 December 2020)
Together in Sound: Music therapy groups for people with dementia and their companions – moving online in response to a pandemic
Claire Molyneux, Thomas Hardy, Yu-Tzu (Chloe) Lin, Katie McKinnon & Helen Odell-Miller

Book review (published 12 December 2020)
Music therapy and autism across the lifespan (Dunn, Coombes, MacLean, Mottram & Nugent, Eds.)
Reviewed by Thomas Bergmann

Article (published 17 November 2020)
A clinical case study: Music therapy for an Ultra-Orthodox child with behavioural difficulties and developmental gaps
Nir Seri

Report (published 13 November 2020)
Creating a COVID-19 Guided Imagery and Music (GIM) self-help resource for those with mild to moderate symptoms of the disease
Martin Lawes

Report (published 10 November 2020)
The North London Music Therapy Phone Support Service for NHS staff during the COVID-19 pandemic: Α report about the service and its relevance for the music therapy profession
Marianne Rizkallah

Article (published 2 November 2020)
“Music is something to cling to; a lifeline” – Music listening in managing life with chronic pain and anxiety
Marie Strand Skånland

Book review (published 27 October 2020)
Colors of us: Early childhood music therapy around the world (Kern, Ed.)
Reviewed by Ilene Berger Morris

Book review (published 16 October 2020)
Psychodynamic approaches to the experience of dementia: Perspectives from observation, theory and practice (Evans, Garner & Darnley-Smith, Eds.)
Reviewed by Jodie Bloska

Book review (published 12 October 2020)
Collaborations within and between dramatherapy and music therapy: Experiences, challenges and opportunities in clinical and training contexts (Oldfield & Carr, Eds.)
Reviewed by Seren Haf Grime

Article (published 5 October 2020)
‘It’s just a different dimension’: Music therapists’ experiences of hearing loss
Sara Cole & Catherine Warner

Interview (published 23 September 2020)
A conversation about Music and Autism: Speaking for Ourselves
Michael B. Bakan & Kenneth Aigen

Article (published 22 August 2020)
Relaxation Music (RM), Mindfulness Meditation (MM) and Relaxation Techniques (RTs) in healthcare: A qualitative case study of practices in the UK and South Korea
Mi Hyang Hwang & Leslie Bunt

Report (published 12 August 2020)
The Online Conference for Music Therapy (OCMT): Demonstrating best practices for virtual conferences, education and training
Amy Clements-Cortés

Article (published 30 July 2020)
Who’s afraid of Christian Wolff? Exploring experimental music on an acute inpatient adolescent psychiatric unit
Enrico Curreri

Article (published 23 July 2020)
Knowledge and training of Orff-based music therapy among students, clinicians, and educators
Cynthia M. Colwell

Book review (published 25 June 2020)
Introduction to music therapy practice (Heiderscheit & Jackson)
Caroline Anderson

Book review (published 1 May 2020)
Musical pathways in recovery: Community music therapy and mental wellbeing (Ansdell & DeNora, with Wilson)
Penny Warren

Book review (published 27 April 2020)
Θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω της τέχνης (Τσέγρας)
Μίλτος Χαραλαμπίδης

Film review (published 17 April 2020)
Operation syncopation: Music therapy and autism (Thompson, Ed.)
Efrat Roginsky

Book review (published 12 April 2020)
Early childhood music therapy and autism spectrum disorder: Supporting children and their families (2nd ed., Kern & Humpal, Eds.)
Emma Donnelly

Report (published 28 February 2020)
Thresholds: Skype supervision and the liminal within a ‘journey of two’
Maria Radoje & Sally Pestell