Βιβλιογραφικό σύστημα

Στο τέλος κάθε κειμένου πρέπει να ενσωματώνεται και να οργανώνεται με αλφαβητική σειρά μια πλήρης βιβλιογραφία που να αντιστοιχεί σε όλες τις βιβλιογραφικές παραπομπές εντός του κειμένου.

Το Approaches ακολουθεί την 7η έκδοση του συστήματος βιβλιογραφικών αναφορών της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης (American Psychological Association, APA).

Παρακάτω παρατίθενται μερικά βασικά σημεία σχετικά με τις παραπομπές και τη βιβλιογραφία με βάση το σύστημα APA. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιβλιογραφικό σύστημα ΑΡΑ μπορούν να βρεθούν στο Εγχειρίδιο Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης (2020, 7η έκδοση): http://www.apastyle.org/ και http://blog.apastyle.org/

Για την επιβεβαίωση των αριθμών DOI των άρθρων επιστημονικών περιοδικών καθώς και άλλων βιβλιογραφικών πηγών όπως προσδιορίζονται παρακάτω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία: https://doi.crossref.org/simpleTextQuery

1. Ενδοκειμενικές βιβλιογραφικές παραπομπές

ΣυγγραφείςΠαρενθετική παραπομπή Μη παρενθετική παραπομπή
Ένας συγγραφέας(Silverman, 2015)Silverman (2015)
Δύο συγγραφείς(Tsiris & Rickson, 2020)Tsiris και Rickson (2020)
Τρεις ή περισσότεροι συγγραφείς(Holden και συν., 2020)Holden και συν. (2020)
Συλλογικά όργανα ως συγγραφείς (ευρέως γνωστά και με τη συντομογραφία τους)

Πρώτη παραπομπή  

Επόμενες παραπομπές
 


(British Association for Music Therapy [BAMT], 2020)  

(BAMT, 2020)
 


British Association for Music Therapy (BAMT, 2020)  

BAMT (2020)
Ομάδα συγγραφέων χωρίς συντομογραφία(Stanford University, 2020)Stanford University (2020)
Πολλές παραπομπές (σε αλφαβητική σειρά)(Holden και συν., 2020; Silverman, 2015; Tsiris & Rickson, 2020)Holden και συν. (2020), Silverman (2015) και Tsiris και Rickson (2020)
Προσωπική επικοινωνία(T. Wigram, προσωπική επικοινωνία, 12 Ιανουαρίου 1991)T. Wigram (προσωπική επικοινωνία, 12 Ιανουαρίου 1991)
Παρουσίαση σε συνέδριο(Lawes, 2018)Lawes (2018)

*Όταν παρατίθενται αυτούσια κάποια χωρία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι ακριβείς αριθμοί των σελίδων στις παραπομπές μέσα στο κείμενο. Για παράδειγμα: (Holden και συν., 2020, σ.30)

2. Βιβλιογραφικές αναφορές

2.1 Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό

ΣυγγραφέαςΗμερομηνίαΤίτλοςΠληροφορίες περιοδικούDOI ή URL
Συγγραφέας, A. A., & Συγγραφέας, B. B.  (2020).Τίτλος άρθρου.      Τίτλος Περιοδικού, 21(2), 4-16.https://doi.org/xxxx   https://xxxx
Παράδειγμα:

Gold, C., Rolvsjord, R., Mössler, K., & Stige, B. (2013). Reliability and validity of a scale to measure interest in music among clients in mental health care. Psychology of Music, 41(5), 665-682. https://doi.org/10.1177/0305735612441739

2.2 Βιβλία και εργασίες με επιμελητές

Συγγραφέας ή ΕπιμελητήςΗμερομηνίαΤίτλοςΠληροφορίες Εκδότη
Συγγραφέας, A. A., &
Συγγραφέας, B.B.  

Επιμελητής, E. E. (Επιμ.).  

Επιμελητής, E. E., & Επιμελητής, F. F. (Επιμ.).
(2020).Τίτλος του βιβλίου.
 
Τίτλος του βιβλίου (3η εκδ., Τόμος 5).  

Τίτλος του βιβλίου (Μ. Μεταφραστής, Μτφρ.).
Όνομα Εκδότη.
Παραδείγματα:

Ένας συγγραφέας:

Oldfield, A. (2006). Interactive music therapy in child and family psychiatry: Clinical practice, research, and teaching. Jessica Kingsley Publishers.

Δύο ή περισσότεροι επιμελητές:

De Backer, J., & Sutton, J. (Επιμ.). (2014). The music in music therapy: Psychodynamic music therapy in Europe: Clinical, theoretical and research approaches. Jessica Kingsley Publishers.

2.3 Κεφάλαια από συλλογικό τόμο και καταχωρήσεις σε εργασίες με επιμελητές ή σε έργα αναφοράς

Συγγραφέας κεφαλαίουΗμερομηνίαΤίτλος κεφαλαίουΠληροφορίες επιμελημένου συλλογικού τόμου
Συγγραφέας, A. A., & Συγγραφέας, B. B.  

Συλλογικά όργανα ως συγγραφείς
(2020).Τίτλος κεφαλαίου.Στο E. E. Επιμελητής (Επιμ.), Τίτλος του βιβλίου (σσ. 5-26). Όνομα Εκδότη.  

Στο E.E. Επιμελητής & F. F. Επιμελητής (Επιμ.), Τίτλος του βιβλίου (3η εκδ., Τόμος 1, σσ. 156-232). Όνομα Εκδότη.
Παράδειγμα:

Lipe, A. (2015). Music therapy assessment. Στο B. Wheeler (Επιμ.), Music therapy handbook (σσ. 76-90). The Guildford Press.

2.4 Διατριβή/διπλωματική εργασία:

  Συγγραφέας  Ημερομηνία  ΤίτλοςΒάση δεδομένων ή όνομα αρχείουDOI or URL
Συγγραφέας, A. A.(2020).Τίτλος διδακτορικής διατριβής [Διδακτορική διατριβή, Όνομα Ακαδημαϊκού Φορέα].  

Τίτλος διπλωματικής εργασίας [Διπλωματική εργασία, Όνομα Ακαδημαϊκού Φορέα].
Όνομα Βάσης Δεδομένων.   Όνομα Αρχείου.https://xxxxx
Παράδειγμα:

Tsiris, G. (2018). Performing spirituality in music therapy: Towards action, context and the everyday [Διδακτορική διατριβή, Goldsmiths, University of London]. Goldsmiths Research Online. https://doi.org/10.25602/GOLD.00023037

2.5 Παρουσίαση σε συνέδριο

Συγγραφέας/ΟμιλητήςΗμερομηνίαΤίτλοςΠληροφορίες συνεδρίουDOI ή URL
Ομιλητής, A. A., & Ομιλητής, B. B.(16-18 Αυγούστου 2020).  

(31 Ιανουαρίου -1 Φεβρουαρίου 2020).
Τίτλος [Τύπος  παρουσίασης].Όνομα συνεδρίου, Πόλη, Χώρα.https://doi.org/xxxx   htps://xxxxx
Παράδειγμα:

Παρουσίαση σε συνέδριο:

Fistek, A., Jester, E., & Sonnenberg, K. (12-15 Ιουλίου 2017). Everybody’s got a little music in them: Using music therapy to connect, engage, and motivate [Παρουσίαση συνεδρίου]. Autism Society National Conference, Milwaukee, WI, ΗΠΑ .https://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchives/Session9517.html

*Για τις δημοσιευμένες περιλήψεις συνεδρίων να ακολουθείται τις βιβλιογραφικές οδηγίες που αντιστοιχούν στα κεφάλαια βιβλίων.

3. Βιβλιογραφικές αναφορές γραμμένες σε γλώσσα διαφορετική από τα αγγλικά:

Παρακαλούμε να αναγράφεται η αγγλική μετάφραση του τίτλου σε αγκύλες όπως φαίνεται παρακάτω:

Dassa, A. (2012). אלצהיימרחוליאוכלוסייתעםלעבודבמוזיקהמטפלותשלהבחירהנרטיב [The narrative of female music therapists regarding their choice to work with Alzheimer’s patients]. Στο  D. Amir & C. Elefant (Επιμ.), Listen to my voice: New research studies in music therapy (σσ. 230- 256). Ach Publishers.

4. Τίτλοι βιβλίων, άρθρων και άλλων πηγών εντός του κειμένου:

Η εναλλαγή κεφαλαίων-πεζών για τίτλους εντός του κειμένου να γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα:

 • Τίτλος βιβλίου:
  • π.χ. Στο βιβλίο Music Therapy: Intimate Notes, η Pavlicevic υποστηρίζει ότι…
 • Τίτλος άρθρου:
  • π.χ. Σύμφωνα με το άρθρο «Facilitated Music Listening: Music Therapy in an Invasive Cardiac Procedure», η μουσικοθεραπεία μπορεί να…
  • π.χ. Σύμφωνα με το άρθρο «Ερευνητικές Προσεγγίσεις και Προοπτικές στη Μουσικοθεραπεία», η έρευνα στη μουσικοθεραπεία….
 • Τίτλοι επιστημονικών περιοδικών και εφημερίδων:
  • π.χ. Οι επιμελητές του British Journal of Music Therapy έχουν δημοσιεύσει ένα ειδικό τεύχος…
  • π.χ. Όπως δημοσιεύθηκε στη The Sunday Times την προηγούμενη εβδομάδα…
 • παρουσίασης σε συνέδριο:
  • π.χ. «Everybody’s Got a Little Music in Them: Using Music Therapy to Connect, Engage, and Motivate