Κριτές

Το Approaches αναγνωρίζει και ευχαριστεί θερμά όλα τα άτομα που αναφέρονται παρακάτω για τη συνεισφορά τους ως κριτές των υποβληθέντων κειμένων στο περιοδικό. Μαζί με την Συντακτική Ομάδα του περιοδικού, οι κριτές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των κειμένων που δημοσιεύονται στο Approaches.

Αν επιθυμείτε να γίνετε κριτής, επικοινωνήστε με τον αρχισυντάκτη: approaches.editor@gmail.com