Διαδικασία αξιολόγησης

Όλες οι υποβολές άρθρων και αναφορών ακολουθούν μια διαδικασία ανώνυμης ομότιμης αξιολόγησης. Τα άρθρα αξιολογούνται πρώτα εσωτερικά από τον αντίστοιχο υπεύθυνο συντάκτη (Αρχισυντάκτη ή Αναπληρώτρια Συντάκτρια). Αν το αντικείμενο πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής, τότε η ανώνυμη έκδοσή του αποστέλλεται σε δύο εξωτερικούς αξιολογητές/ κριτές. Η διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης εποπτεύεται από τον υπεύθυνο συντάκτη, και εάν είναι απαραίτητο (π.χ. σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κριτών) o υπεύθυνος συντάκτης συμβουλεύεται ένα μέλος της συμβουλευτικής συντακτικής επιτροπής.

Ο υπεύθυνος συντάκτης προσκαλεί δύο κριτές που είναι ειδικοί στη θεματική περιοχή του άρθρου. Οι κριτές καλούνται να αξιολογήσουν το άρθρο κανονικά εντός 30-40 ημερών. Μόλις παραθέσουν τα σχόλιά τους, ο υπεύθυνος συντάκτης παράγει μια έκθεση που περικλείει τα σχόλια των κριτών και περιγράφει τα επόμενα βήματα για τους συγγραφείς.

Αν οι κριτές απαιτούν μικρές αναθεωρήσεις, τότε το υπόλοιπο της αξιολογητικής διαδικασίας συνεχίζεται σε συνεργασία μόνο με τον υπεύθυνο συντάκτη ο οποίος εξασφαλίζει ότι η αναθεωρημένη υποβολή του άρθρου ανταποκρίνεται σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις. Εάν απαιτούνται σημαντικές αναθεωρήσεις, τότε η αναθεωρημένη υποβολή πρέπει να ακολουθήσει ένα δεύτερο κύκλο ανώνυμης αξιολόγησης.

Μόλις ένα κείμενο γίνει δεκτό για δημοσίευση, περνάει από γλωσσικό έλεγχο και επεξεργασία από τους γλωσσικούς συμβούλους του Approaches. Ένα τελικό αντίγραφο τoυ κειμένου αποστέλλεται στους συγγραφείς δίνοντας την ευκαιρία για έναν τελευταίο έλεγχο πριν από τη δημοσίευση αυτού. Οι συγγραφείς καλούνται να επιστρέψουν τα τελικά τους σχόλια εντός 10 ημερών.

Όλοι οι άλλοι τύποι υποβολής (μη-άρθρα ή αναφορές) αξιολογούνται μόνο από τον Αρχισυντάκτη, την Αναπληρώτρια Συντάκτρια ή κάποιο μέλος της συμβουλευτικής συντακτικής επιτροπής.

Η διαδικασία αξιολόγησης έχει ως στόχο να εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των δημοσιεύσεων που εμφανίζονται στο Approaches. Τα αξιολογητικά σχόλια αποσκοπούν στο να είναι εποικοδομητικά και να καθοδηγούν τους συγγραφείς στο πώς να αναπτύξουν περαιτέρω τα κείμενά τους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης,  όπως συμβαίνει με κάθε επαγγελματική ομότιμη κριτική, κριτές και συγγραφείς μπορούν να έχουν διαφορετικές απόψεις για συγκεκριμένα θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να εξηγούν την πιθανή τους διαφωνία. Σε κάθε περίπτωση, κατά την υποβολή μιας αναθεωρημένης έκδοσης οι συγγραφείς χρειάζεται να αναφέρουν με σαφήνεια εάν και πώς έχουν αντιμετωπιστεί τα αξιολογητικά σχόλια.

Με την υποβολή του κειμένου τους στο Approaches, οι συγγραφείς συμφωνούν αυτομάτως με τους όρους πνευματικών δικαιωμάτων του περιοδικού.

Τα ονόματα των ατόμων που έχουν συμβάλει ως κριτές μέχρι σήμερα είναι διαθέσιμα εδώ. Αν επιθυμείτε να συνεισφέρετε ως κριτής, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα email περιγράφοντας τους τομείς εμπειρίας σας και τις επαγγελματικές συνεργασίες/εργοδότες σας.