Ιντερλούδιο – Δήμητρα Παπασταύρου, Daniele Parziani & Γιώργος Τσίρης

Τεύχος 3 (2) 2011, Αφιέρωμα στον Christopher Small – Ιντερλούδιο

Πλήρες κείμενο [PDF]

Ιντερλούδιο

Δήμητρα Παπασταύρου, Daniele Parziani & Γιώργος Τσίρης