Μία Ανασκόπηση και Ανάλυση του Έργου του Approaches (2009-2011) – Γιώργος Τσίρης

Τεύχος 3 (1) 2011 – Άρθρο

Πλήρες κείμενο [PDF]

Μία Ανασκόπηση και Ανάλυση του Έργου του Approaches (2009-2011)

Γιώργος Τσίρης

 

Περίληψη

Φέτος, το Μάιο του 2011, το περιοδικό Approaches: Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική συμπληρώνει επιτυχώς δύο χρόνια δημοσιεύσεων. Με αφορμή αυτήν την επέτειο, το παρόν άρθρο κάνει μία ανασκόπηση του έργου, των δημοσιεύσεων και των ευρύτερων δράσεων του Approaches από το 2009 μέχρι σήμερα.

Αυτή η ανασκόπηση επιχειρεί να σκιαγραφήσει το προφίλ του περιοδικού στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά τα πρώτα χρόνια δράσης του. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται μία ανάλυση των δημοσιεύσεων του Approaches βάσει διαφόρων δεικτών και κριτηρίων: τύποι δημοσίευσης, είδη άρθρων, επιστημονικά πεδία, γλώσσες δημοσίευσης και χώρες προέλευσης συγγραφέων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Approaches αποτελεί το πρώτο (και μοναδικό μέχρι σήμερα) περιοδικό μουσικοθεραπείας και ειδικής μουσικής παιδαγωγικής στην Ελλάδα, τα δεδομένα που προκύπτουν από την ανασκόπηση και ανάλυση του έργου του δεν περιορίζονται μόνο στο περιοδικό. Τα δεδομένα αυτά προσφέρουν χρήσιμες ενδείξεις και για την ευρύτερη κατάσταση και εξέλιξη των αντίστοιχων πεδίων (μουσικοθεραπεία και ειδική μουσική παιδαγωγική) στην Ελλάδα.

Λέξεις κλειδιά: Approaches, περιοδικό, ανασκόπηση, ανάλυση, μουσικοθεραπεία, ειδική μουσική παιδαγωγική, Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ)

Βιογραφία
O Γιώργος Τσίρης είναι Υποψήφιος Διδάκτορας Μουσικοθεραπείας στο Nordoff Robbins, The City University του Λονδίνου. Eργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ερευνητικό Τμήμα του Nordoff Robbins και ως μουσικοθεραπευτής στο St Christopher’s Hospice. Είναι επίσης καταρτισμένος ειδικός παιδαγωγός και έχει εργαστεί με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Είναι ο ιδρυτικός Επιμελητής Σύνταξης του περιοδικού Approaches: Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική. Ακόμη, είναι ο συντονιστής του Δικτύου Έρευνας και κοινός συντονιστής του Δικτύου Ανακουφιστικής και Παρηγορητικής Φροντίδας του Βρετανικού Συλλόγου Μουσικοθεραπείας (BAMT), ενώ από το 2011 υπηρετεί ως ο Αντιπρόσωπος του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικο-θεραπευτών (ΕΣΠΕΜ).

Email: giorgos.tsiris@gmail.com