Πνευματικά δικαιώματα

To Approaches δέχεται μόνο πρωτότυπες υποβολές κειμένων. Τα υποβληθέντα κείμενα δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως σε οποιαδήποτε άλλη μορφή (π.χ. κεφάλαιο βιβλίου) ή μέσο (έντυπο ή ηλεκτρονικό). Επίσης, τα κείμενα δεν θα πρέπει να υποβληθούν για αξιολόγηση ταυτόχρονα σε οποιοδήποτε άλλο περιοδικό. Οι ιδέες και οι απόψεις που παρουσιάζονται σε κάθε κείμενο αντιπροσωπεύουν τις πεποιθήσεις των ίδιων των συγγραφέων και δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις των μελών της συντακτικής ομάδας του Approaches.

Εάν ένα κείμενο έχει ήδη δημοσιευθεί σε άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής ή της ελληνικής, θα πρέπει να το υποβάλετε ως μετάφραση του πρωτότυπου έργου (βλ. Οδηγίες Υποβολής). Μεταφράσεις μπορούν να δημοσιευθούν μόνο εάν έχουν προσκομισθεί οι σχετικές άδειες από τους αρχικούς συγγραφείς και τους εκδότες.

Όλα τα κείμενα που δημοσιεύονται στο Approaches είναι κατοχυρωμένα σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.

Creative commons image

Αυτή η άδεια επιτρέπει στον καθένα να κατεβάζει οποιοδήποτε κείμενο δημοσιεύεται στο Approaches και να το μοιράζεται με τρίτους, αρκεί να αποδίδει αναγνώριση στο Approaches, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει αυτές τις δημοσιεύσεις με κανέναν τρόπο ή να τις χρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς.

Αυτή η άδεια διασφαλίζει τόσο τους συγγραφείς όσο και τo Approaches από την κατάχρηση υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο εκδότης (Approaches) έχει την άδεια να δημοσιεύει και να διανείμει τα κείμενα σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. Τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στους ίδιους τους συγγραφείς.

Οι συγγραφείς συμφωνούν ότι: 1) είναι οι νόμιμοι συγγραφείς του κειμένου, 2) το κείμενό τους είναι πρωτότυπο και δεν έχει εκδοθεί στο παρελθόν ούτε έχει υποβληθεί για δημοσίευση αλλού (σε οποιαδήποτε μορφή: ηλεκτρονική, έντυπη κ.ά.), 3) διατηρούν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν άλλους να κάνουν οποιαδήποτε μη εμπορική χρήση του κειμένου, με την προϋπόθεση ότι γίνεται σωστή παραπομπή του κειμένου αναφέροντας το Approaches ως τον πρωταρχικό εκδότη, και 4) έχουν τηρηθεί όλα τα ενδεδειγμένα πρότυπα ηθικής δεοντολογίας έχουν ακολουθηθεί στο κείμενό τους.

Το Approaches ακολουθεί τις οδηγίες του κώδικα ηθικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας όπως ορίζεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας Εκδόσεων (Committee of Publications Ethics, COPE). Ζητήματα λογοκλοπής και ανακύκλωσης/ανασύνθεσης κειμένων (αυτολογοκλοπή) διέπονται επίσης από αυτές τις οδηγίες. Τυχόν ισχυρισμοί που αφορούν λογοκλοπή πρέπει να απευθύνονται στον αρχισυντάκτη και διερευνώνται από την κεντρική συντακτική ομάδα του Approaches. Εάν οι ισχυρισμοί αποδειχτούν βάσιμοι, ο αρχισυντάκτης θα επικοινωνήσει με όλους τους κατονομαζόμενους συγγραφείς του κειμένου για περαιτέρω διερεύνηση και για να καθορίσει τις κατάλληλες ενέργειες. Εάν η λογοκλοπή εντοπιστεί σε ένα δημοσιευμένο κείμενο, τότε κατά κανόνα το Approaches αποσύρει το κείμενο και αναρτεί μια επεξήγηση στον ιστότοπο ότι η ανάκληση οφείλεται σε λογοκλοπή. Αποκλείουμε επίσης τους συγκεκριμένους συγγραφείς από τη δυνατότητα για μελλοντικές υποβολές κειμένων στο Approaches και για πιθανή συνεργασία με το περιοδικό. Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες ωστόσο εξαρτώνται από το αποτέλεσμα της διερεύνησης της λογοκλοπής.

Με την υποβολή του κειμένου τους στο Approaches, οι συγγραφείς συμφωνούν με τα προαναφερθέντα ως προς τα πνευματικά δικαιώματα και τον κώδικα δεοντολογίας.