Υποβολή

Κατά την υποβολή ενός άρθρου ή μιας αναφοράς, οι συγγραφείς οφείλουν να υποβάλουν δύο εκδόσεις του κειμένου τους:

1) πλήρη έκδοση – με τα πλήρη στοιχεία των συγγραφέων,

2) ανώνυμη έκδοση – αυτή η έκδοση θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία ανώνυμης ομότιμης αξιολόγησης. Όλες οι πληροφορίες που αποκαλύπτουν την ταυτότητα των συγγραφέων (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, των συνεργασιών/εργοδοτών τους και άλλων αναγνωρίσιμων πληροφοριών) θα πρέπει να αφαιρεθούν. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι επισημαίνετε τα σημεία όπου έχει αφαιρεθεί μέρος του κειμένου για λόγους ανωνυμίας.

Για όλους τους άλλους τύπους υποβολής, οι συγγραφείς πρέπει να υποβάλουν μόνο την πλήρη έκδοση του κειμένου τους. Αυτές οι υποβολές αξιολογούνται μόνο από τον αντίστοιχο συντάκτη.

Υποβολές κειμένων που δεν ακολουθούν τις παρακάτω προδιαγραφές υποβολής  απορρίπτονται. Υποβάλετε το κείμενό σας ως συνημμένο αρχείο αποστέλνοντας email στον Αρχισυντάκτη: approaches.editor@gmail.com