Μουσικές Ιδιαιτερότητες των Ατόμων με Σύνδρομο Williams – Δήμητρα Κόνιαρη

Volume 1 (1) 2009 – Άρθρο

Πλήρες κείμενο [PDF]

Μουσικές Ιδιαιτερότητες των Ατόμων με Σύνδρομο Williams

Δήμητρα Κόνιαρη

 

Περίληψη
Τα άτομα με σύνδρομο Williams (ΣW) συχνά εκφράζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μουσική, κυρίως τη μουσική ακρόαση και τη μουσική δημιουργία (έκφραση και αυτοσχεδιασμό). Μπορεί να εμφανίσουν απόλυτη ακοή και να αναπτύξουν μία ιδιαίτερη εκφραστική και συναισθηματική σχέση με τη μουσική. Η εκμάθηση, όμως, ανάγνωσης παρτιτούρας και η αναλυτική επεξεργασία δομικών στοιχείων της μουσικής είναι λειτουργίες στις οποίες παρουσιάζουν δυσκολίες. Σύγχρονες νευρο-απεικονιστικές μελέτες επιχειρούν να προσεγγίσουν τις δομικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες του εγκεφάλου των ατόμων με ΣW κατά την επεξεργασία της μουσικής πληροφορίας. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται (α) οι γνωστικές και νευρο-βιολογικές ιδιαιτερότητες των ατόμων με ΣW στη σχέση τους με τη μουσική και (β) ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στη γενικότερη εκπαίδευσή τους η ανάπτυξη μίας εκπαιδευτικής προσέγγισης η οποία θα στοχεύει στην ξεδίπλωση και χρήση πτυχών των ιδιαίτερων μουσικών τους ικανοτήτων.

Λέξεις κλειδιά: σύνδρομο Williams, σύνδρομο Williams-Beuren, μουσική, εγκέφαλος, προσέγγιση ανάπτυξης ταλέντου

Βιογραφικό σημείωμα
Η Δήμητρα Κόνιαρη είναι μουσικοπαιδαγωγός, καθηγήτρια Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ολοκλήρωσε τις βασικές της σπουδές στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι απόφοιτος του Ινστιτούτου Ρυθμικής Jaques-Dalcroze του Βελγίου και του μεταπτυχιακού τμήματος για τις Γνωστικές Επιστήμες (DEA en Sciences Cognitive) του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βρυξελλών (U.L.B.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της Μουσικής Ψυχολογίας, της Μουσικής στην Ειδική Αγωγή και της Νευροεκπαίδευσης.

Email: dkoniari@uom.gr