Ειδικό Τεύχος 5 (2) 2013

Ειδικό Τεύχος 5 (2) 2013

Η προσέγγιση Orff στην ειδική μουσική παιδαγωγική και στη μουσικοθεραπεία: Πράξη, θεωρία και έρευνα”

Προσκεκλημένη συντάκτρια: Shirley Salmon

 

Approaches_5(2)_2013_Special Issue_cover page

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος ως PDF αρχείο, πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μεμονωμένα άρθρα, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους.

 

Σημείωμα Σύνταξης

To Orff-Schulwerk στον 21ο Αιώνα: Ένα «Άγριο Λουλούδι»;
Shirley Salmon & Γιώργος Τσίρης (σσ. 94-96)
[Περίληψη] [Πλήρες κείμενο PDF]

 

Άρθρα

Orff Music Therapy: History, Principles and Further Development
Melanie Voigt (pp. 97-105)
[Abstract] [Full text PDF]

Η Σημασία του Orff-Schulwerk στη Μουσική Κοινωνικοπαιδαγωγική, την Ειδική Αγωγή και στη Μουσικοθεραπεία
Karin Schumacher
Ελληνική μετάφραση: Ασπασία Φραγκούλη (σσ. 106-112)
[Περίληψη] [Πλήρες κείμενο PDF]
Αγγλική μετάφραση: Gloria Litwin (σσ. 113-118)
[Abstract] [Full text PDF]

Elemental Music and Dance Pedagogy (EMDP): Artistic and Pedagogical Opportunities for People in Advanced Age
Christine Schönherr (pp. 119-124)
[Abstract] [Full text PDF]

Orff-Schulwerk in Special Education: A Case Study
Maria Filianou & Andriani Stamatopoulou (pp. 125-131)
[Abstract] [Full text PDF]

Interaction Creates Learning: Engaging Learners with Special Educational Needs through Orff-Schulwerk
Markku Kaikkonen & Sanna Kivijärvi (pp. 132-137)
[Abstract] [Full text]

Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Aγωγή: Αξιολόγηση της Ποιότητας Σχέσης
Ασπασία Φραγκούλη (σσ. 138-151)
[Περίληψη] [Πλήρες κείμενο PDF]

Students with Special Needs in the 21st Century Music Classroom: Practices and Perceptions of Orff- and Non-Orff Trained Educators
Lori Gooding, Michael Hudson & Olivia Yinger (pp. 166-174)
[Abstract] [Full text PDF]

Children’s Storybooks in the Elementary Music Classroom: A Description of their Use by Orff-Schulwerk Teachers
Cynthia Colwell (pp. 175-187)
[Abstract] [Full text PDF]

Universal Design for Learning: Special Educators Integrating Orff Approach Into Their Teaching
Kimberly McCord (pp. 188-193)
[Abstract] [Full text PDF]

Ένα Πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής
Μαρία Φιλιάνου & Ευαγγελία Γαλανάκη (σσ. 194-206)
[Περίληψη] [Πλήρες κείμενο PDF]

The Hellenic Orff-Schulwerk Association (ESMA): Historical Review, Evolution and Prospects
Olympia Agalianou & Katerina Alexiadi (pp. 207-214)
[Abstract] [Full text PDF]

 

Κριτικές

Orff Music Therapy: Active Furthering of the Development of the Child
Gertrud Orff
Key concepts in the Orff Music Therapy: Definitions and Examples
Gertrud Orff
Reviewed by Christine Plahl (pp. 215-218)
[Abstract] [Full text PDF]

“I Have Become Young Again” Music, Language, Movement: Artistic and Pedagogical Opportunities for People in Advanced Age
Christine Schönherr & Coloman Kallós
Ελληνική κριτική από τη Lucia Kessler-Kakoulidi (σσ. 219-222)
[Περίληψη] [Πλήρες κείμενο PDF]
Αγγλική κριτική από την Elisabeth Danuser (σσ. 223-224)
[Abstract] [Full text PDF]

 

Μεταφρασμένες Περιλήψεις Άρθρων (σσ. 225-233)
Νέες Διεθνείς Δημοσιεύσεις (2012-2013) (σσ. 234-239)
Προσεχή Δρώμενα (σσ. 240-241)