Σκοπός και όραμα

Με  διάθεση προσφοράς τόσο στο ελληνικό όσο και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι της μουσικοθεραπείας, το Approaches είναι συνεχώς αντιμέτωπο με ερωτήματα σχετικά με το ‘τοπικό’ και το ‘καθολικό’ όσον αφορά τον επιστημονικό χώρο, τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Αυτά τα ερωτήματα παραμένουν σχετικά και ενημερώνουν διαρκώς το όραμα του Approaches όπως ακολουθεί:

  • διγλωσσία: ως δίγλωσση (ελληνοαγγλική) έκδοση, το περιοδικό απευθύνεται τόσο στη διεθνή κοινότητα όσο και στο ελληνόγλωσσο αναγνωστικό κοινό. Το Approaches υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη του εγχώριου ακαδημαϊκού λόγου και γλώσσας συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και των επαγγελματικών πρακτικών εντός του εκάστοτε πολιτισμικού πλαισίου.
  • διεπιστημονικότητα: ως διεπιστημονική έκδοση, το περιοδικό προσκαλεί ποικίλες προοπτικές και προσεγγίσεις τόσο από το χώρο της μουσικοθεραπείας όσο και από συγγενή επιστημονικά πεδία από τον ευρύτερο χώρο της μουσικής, της υγείας και της ευεξίας, όπως η μουσική παιδαγωγική, η κοινοτική μουσική, η εθνομουσικολογία, η μουσική ψυχολογία κ.ο.κ. Το Approaches προωθεί το διεπιστημονικό διάλογο και την αμοιβαία ανταλλαγή.
  • ανοικτή πρόσβαση: ως ηλεκτρονική έκδοση ανοικτής πρόσβασης, το περιοδικό προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στα περιεχόμενά του, ενώ οι συγγραφείς δημοσιεύουν το έργο τους δίχως χρέωση. Το Approaches υποστηρίζει πως η ελεύθερη πρόσβαση και διακίνηση της γνώσης είναι καταλυτικής σημασίας, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας για πρόσβαση στη γνώση και τη δυνατότητα συν-διαμόρφωσης αυτής.
  • ομότιμη αξιολόγηση: ως επιστημονική έκδοση, το περιοδικό ακολουθεί μια διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης για όλες τις υποβολές.