Τεύχος 5 (1) 2013

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος ως PDF αρχείο, πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μεμονωμένα άρθρα, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους.

 

Σημείωμα του αρχισυντάκτη

Μουσική, Υγεία και Ευεξία: Η Ανάγκη για Πολυφωνικούς Διαλόγους
Γιώργος Τσίρης (σσ. 3-4)
[Περίληψη] [Πλήρες κείμενο PDF]

 

Tribute to Robin Howat

A Tribute to Robin Howat
Janet Graham (pp.8-9)
[Abstract] [Full text PDF]

A Tribute to Robin Howat from the New Zealand Music Therapy Community
Claire Molyneux & Sarah Hoskyns (pp.10-11)
[Abstract] [Full text PDF]

 

Interview

Music Therapy and Special Music Education: Interdisciplinary Dialogues
Alice-Ann Darrow interviewed by Giorgos Tsiris (pp.12-17)
[Abstract] [Full text PDF]

 

Articles

Music Therapy by Proxy: Using Humanised Images in Song
Carol Chambers (pp.18-24)
[Abstract] [Full text PDF]

Effects of Community African Drumming on Generalised Anxiety in Teenagers
David Akombo (pp.25-33)
[Abstract] [Full text PDF]

Musical Play as Therapy in an Early Intervention Programme
Julie Wylie & Susan Foster-Cohen (pp.34-42)
[Abstract] [Full text PDF]

What Happens When the Musicians Leave? Case Study of a Jessie’s Fund Project to Develop Teachers’ Skills and Confidence
Tom Northey (pp.43-49)
[Abstract] [Full text PDF]

Emotion, Embodied Mind and the Therapeutic Aspects of Musical Experience in Everyday Life
Dylan van der Schyff (pp.50-58)
[Abstract] [Full text PDF]

 

Βιβλιοκριτικές

Invitation to Community Music Therapy
Brynjulf Stige & Leif Edvard Aarø
Reviewed by Stuart Wood (pp.59-61)
[Abstract] [Full text PDF]

Developmental Speech-Language Training through Music for Children with Autism Spectrum Disorders
Hayoung Lim
Από τη Βαρβάρα Πασιαλή (σσ.62-66)
[Περίληψη] [Πλήρες κείμενο PDF]

Music Therapy: A Perspective from the Humanities
Even Ruud
Reviewed by Mariko Hara (pp.71-74)
[Abstract] [Full text PDF]

 

Conference report

Society for Education, Music and Psychology Research (SEMPRE) 40th Anniversary Conference
Robert Fulford (pp.75-78)
[Abstract] [Full text PDF]

 

Νέες Δημοσιεύσεις στην Ελλάδα (2012-2013) (σσ. 79-81)

Προσεχή Δρώμενα (σσ. 82-83)

Μεταφρασμένες Περιλήψεις Άρθρων (σσ. 84-88)