Τεύχος 6 (2) 2014

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος ως PDF αρχείο, πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μεμονωμένα άρθρα, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους.

 

Σημείωμα του αρχισυντάκτη

Συμπληρώνοντας Έξι Χρόνια Δημοσιεύσεων και Προχωρώντας Μπροστά
Γιώργος Τσίρης (σσ. 69-70)
[Περίληψη] [Πλήρες κείμενο PDF]

 

Interview

The Bonny Method of Guided Imagery and Music in Greece
Dag Körlin
Interviewed by Anna Böhmig (pp. 73-77)
[Abstract] [Full text PDF]

 

Articles

Is Mindfulness a Useful Practice for Music Therapists? A Research Project Report
Aglaia Mika (pp. 78-87)
[Abstract] [Full text PDF]

The Effects of Structured Musical Activity Sessions on the Development of a Child with Autism Spectrum Disorder: A Case Study
Paige Rose & Karyna Johnson (pp. 88-98)
[Abstract] [Full text PDF]

Stepping into the Spotlight: Collaborative Efforts towards Musical Inclusion
Daphne Rickson (pp. 99-112)
[Abstract] [Full text PDF]

 

Book reviews

“Between Freedom and Ritual”: Means of Expression with Music and Movement for People with Disabilities
Shirley Salmon & Coloman Kallós
Reviewed by Melanie Voigt (pp. 113-116)
[Abstract] [Full text PDF]

Music Therapy Groupwork with Special Needs Children: The Evolving Process
Karen D. Goodman
Reviewed by Esther Thane (pp. 117-118)
[Abstract] [Full text PDF]

Θεραπευτική Ρυθμική: Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Παιδιών Με και Δίχως Αναπηρία
Lucia Kessler-Κακουλιδη
Από τη Μαρία Σαμαρά (σσ. 119-123)
[Περίληψη] [Πλήρες κείμενο]

Musical Encounters with the Dying: Stories and Lessons
Islene Runningdeer
Reviewed by Ray Travasso (pp. 124-127)
[Abstract] [Full text PDF]

Everyday Music Listening: Absorption, Dissociation and Trancing
Ruth Herbert
Reviewed by Giorgos Tsiris (pp. 128-132)
[Abstract] [Full text PDF]

Yoga for Singing – A Developmental Tool for Technique and Performance
Judith E. Carman
Reviewed by Kate Binnie (pp. 133-135)
[Abstract] [Full text PDF]

 

Conference report

14th World Congress of Music Therapy “Cultural Diversity in Music Therapy Practice, Research and Education”
Mitsi Akoyunoglou-Christou & Potheini Vaiouli (pp. 136-139)
[Abstract] [Full text PDF]

 

Conference abstracts

ISME Commission on Music in Special Education, Music Therapy and Music Medicine (17-18 July 2014, Brazil) (pp. 140-153)
[Abstract] [Full text PDF]

 

Νέες Διεθνείς Δημοσιεύσεις (2013-2014) (σσ. 154-160)
Προσεχή Δρώμενα (σσ. 161-162)
Μεταφρασμένες Περιλήψεις Άρθρων (σσ. 163-166)