Άγγελοι της Χαράς

Ελλάδα | www.angelsofjoy.gr | info@angelsofjoy.gr

Οι “Άγγελοι της Χαράς” είναι ευγενικός χορηγός του Approaches. Για να παραμείνετε ενήμεροι με τα δρώμενα που διοργανώνονται από τον οργανισμό, δείτε τη λίστα με τα προσεχή δρώμενα.


Οι «Άγγελοι της Χαράς» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αποτελούμενος από επαγγελματίες από τον χώρο των Τεχνών, της Θεραπείας και της Εκπαίδευσης που προσφέρουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσω της τέχνης:

– σε παιδιά που νοσηλεύονται ή φιλοξενούνται σε φορείς παιδικής προστασίας,

– σε άτομα Τρίτης Ηλικίας, και

– σε άτομα με αναπηρία

Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο μέσω της Τέχνης για τις ευάλωτες αυτές πληθυσμιακές ομάδες. Πιστεύουμε στις θεραπευτικές ιδιότητες των Τεχνών και στοχεύουμε να απαλύνουμε τους ωφελούμενους από τον σωματικό και συναισθηματικό πόνο.

Το σύνθημά μας είναι: ”Δίνοντας χαρά εκεί που υπάρχει ανάγκη”.