Κριτές 2013

2013 Λίστα κριτών [PDF]

 

Το Approaches αναγνωρίζει και ευχαριστεί θερμά όλα τα παρακάτω άτομα για τη συνεισφορά τους ως κριτές των υποβληθέντων κειμένων στο περιοδικό το 2013:

 • Etmektsoglou, Ioanna
 • Filianou, Maria
 • Haselbach, Barbara
 • Kanellopoulos, Panagiotis
 • Kartasidou, Lefkothea
 • Kirkland, Kevin
 • Koukourakis, Dimitris
 • McCord, Kimberly
 • Papanikolaou, Evangelia
 • Pasiali, Varvara
 • Rickson, Daphne
 • Robertson, James
 • Salmon, Shirley (Guest editor)
 • Stamou, Lelouda
 • Stewart, Carolee