Κριτές 2015

2015 Λίστα κριτών [PDF]

 

Το Approaches αναγνωρίζει και ευχαριστεί θερμά όλα τα παρακάτω άτομα για τη συνεισφορά τους ως κριτές των υποβληθέντων κειμένων στο περιοδικό το 2015:

 • Alexandraki, Katerina
 • Andersen-Warren, Madeline
 • Andreopoulou, Panagiota
 • Barton, Marion
 • Bunt, Leslie
 • Byrne, Peter
 • De Backer, Jos
 • Derrington, Philippa
 • Dimitriadis, Theo
 • Joseph, Julie
 • Karkou, Vicky (Guest editor)
 • Koukourakis, Dimitris
 • Lykou, Sissy
 • Lyons, Steve
 • MacLean, Emma
 • Mercadal-Brotons, Melissa
 • Ness, Catherine
 • Papanikolaou, Evangelia
 • Pasiali, Varvara
 • Pehk, Alice
 • Plahl, Christine
 • Potvin, Noah
 • Stachyra, Krzysztof
 • Suvini, Ferdinando
 • Yotis, Lampros