Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη μουσική εκπαίδευση: Απόψεις και προβληματισμοί καθηγητών μουσικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης — Κατερίνα Κεραμίδα & Ποθεινή Βαϊούλη

Τεύχος 11 (2) 2019 – Άρθρο (πρωτοδημοσιεύθηκε στις 18 Ιουνίου 2017)

Πλήρες κείμενο [PDF]

Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη μουσική εκπαίδευση: Απόψεις και προβληματισμοί καθηγητών μουσικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κατερίνα Κεραμίδα & Ποθεινή Βαϊούλη

Περίληψη

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο διδακτικής προσέγγισης η οποία στοχεύει στην καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας, το μάθημα της μουσικής αγωγής μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και να συμβάλει στη γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική πρόοδο των συγκεκριμένων μαθητών. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών μουσικής αγωγής, οι γνώσεις τους αλλά και το επίπεδο προετοιμασίας που διαθέτουν σχετικά με τη διαφοροποιημένη μορφή μάθησης. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με εν ενεργεία εκπαιδευτικούς μουσικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Από τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύεται η ανάγκη για ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών μουσικής και ορίζεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος στον ελλαδικό χώρο.

Λέξεις κλειδιά

μουσική αγωγή, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διαφοροποιημένη διδασκαλία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Βιογραφικά

Η Κατερίνα Κεραμίδα είναι εκπαιδευτικός μουσικής αγωγής. Από το 1996 διδάσκει στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις επιστήμες της αγωγής με κατεύθυνση την Ειδική Αγωγή (MA, Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου). Η πολυετής επαφή με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες την οδήγησε να αναζητήσει τρόπους προσέγγισης και μετάδοσης της μουσικής εμπειρίας με στόχο την ένταξη όλων των μαθητών στη μουσική διαδικασία.

Email: keramidak@gmail.com

Η Ποθεινή Βαϊούλη, μουσικοθεραπεύτρια (ΜΑ, New York University) και διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής (PhD, Indiana University) είναι Λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η έρευνά της εστιάζεται στην ένταξη μαθητών με ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευσηκαι στη χρήση της μουσικοθεραπείας για την υποστήριξη παιδιών με αυτισμό και των οικογενειών τους. Στο επιστημονικό της έργο περιλαμβάνονται συμμετοχές σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια, παρουσιάσεις μελετών, δημοσίευση κειμένων σε επιστημονικά εγχειρίδια και αρθρογραφία σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με θέματα την ένταξη και στήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Email: P.Vaiouli@euc.ac.cy