Μαθαίνοντας μαζί: Μια έρευνα σχετικά με τις δυνατότητες της διεπαγγελματικής εκπαίδευσης στη μουσικοθεραπεία — Jenny Laahs & Philippa Derrington

Ειδικό Τεύχος 8 (1) 2016 “Μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, χοροθεραπεία και εικαστική θεραπεία: Διεπιστημονικοί διάλογοι” – Άρθρο (δημοσιεύθηκε πρώτα στις 1 Μαρτίου 2016)

Πλήρες κείμενο [PDF] [δημοσιευμένο στα Αγγλικά]

Μαθαίνοντας μαζί: Μια έρευνα σχετικά με τις δυνατότητες της διεπαγγελματικής εκπαίδευσης στη μουσικοθεραπεία

Jenny Laahs & Philippa Derrington

Περίληψη

Η βιβλιογραφία αναγνωρίζει τα οφέλη που επιφέρει η συνεργασία μεταξύ μουσικοθεραπευτών και άλλων επαγγελματιών για τον θεραπευτή ο οποίος συνεργάζεται, για τους πελάτες και για το ίδιο το επάγγελμα της μουσικοθεραπείας. Ωστόσο, η συζήτηση σχετικά με το πώς οι θεραπευτές αποκτούν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη συνεργασία είναι περιορισμένη. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο φροντίδας υγείας, η αρχή της διεπαγγελματικής εκπαίδευσης αξιοποιείται για τη διευκόλυνση μιας τέτοιας συνεργασίας επί της πράξης. Αυτή η μελέτη μελετά συνεδρίες ομότιμης επανεξέτασης κλινικής εργασίας ως δυνητικό εργαλείο διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενός προγράμματος εκπαίδευσης στις θεραπείες μέσω τεχνών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσα από μια μουσικοθεραπευτική σκοπιά. Μέσα από τη χρήση ενός φαινομενολογικού παραδείγματος, διαμορφώθηκε και αξιολογήθκε η εμπειρία της συμμετοχής σε διεπιστημονικές συνεδρίες ομότιμης επανεξέτασης μεταξύ μιας φοιτήτριας μουσικοθεραπείας και μιας φοιτήτριας χοροκινητικής ψυχοθεραπείας.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η διεπιστημονική ομότιμη επανεξέταση βιώθηκε ως ωφέλιμη εκπαιδευτική εμπειρία με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αμοιβαίας υποστήριξης, της διεύρυνσης των προοπτικών άλλων επαγγελμάτων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πεδίων. Τα αποτελέσματα προσφέρουν ένα δυνάμει πλαίσιο στο οποίο μπορεί να στηριχθεί η ανάπτυξη διεπιστημονικών δράσεων εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Λέξεις κλειδιά

μουσικοθεραπεία, θεραπείες μέσω τεχνών, συνεργασία, διεπιστημονική εκπαίδευση, κατάρτιση, ομότιμη επανεξέταση

Βιογραφίες

Η Jenny Laahs ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη μουσικοθεραπεία (Nordoff Robbins) στο Queen Margaret University στο Εδιμβούργο το 2014. Αυτό το άρθρο έχει προσαρμοστεί από την τελική της διατριβή. Η πρώτη της μουσικοθεραπευτική εργασία μετά την αποφοίτησή της ήταν σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων διάρκειας έξι εβδομάδων στο Tbilisi της Γεωργίας, με τον οργανισμό Music as Therapy International. Η Jenny τώρα εργάζεται για το Nordoff Robbins Music Therapy στη Σκωτία με ένα εύρος πελατειακών ομάδων.

Email: jennylaahs@hotmail.com

 

Η Philippa Derrington, PhD, είναι επικεφαλής του μεταπτυχιακού προγράμματος (MSc) μουσικοθεραπείας στο Queen Margaret University, Εδιμβούργο, και έχει εργαστεί για πολλά χρόνια ως μουσικοθεραπεύτρια σε μια ποικιλία πλαισίων με ενήλικες και παιδιά.

Email: PDerrington@qmu.ac.uk