Κριτές 2014

2014 Λίστα κριτών [PDF]

 

Το Approaches αναγνωρίζει και ευχαριστεί θερμά όλα τα παρακάτω άτομα για τη συνεισφορά τους ως κριτές των υποβληθέντων κειμένων στο περιοδικό το 2014:

 • Agrotou, Anthi
 • Akoyonoglou-Christou, Mitsi
 • Andreopoulou, Panagiota
 • Bonde, Lars Ole
 • Bunt, Leslie
 • Clements-Cortes, Amy
 • Dakovanou, Xanthoula
 • De Backer, Jos
 • Elefant, Cochavit
 • Erkkilä, Jaakko
 • Farrant, Camilla
 • Georgaki, Alexandra
 • Gerlichová, Markéta
 • Kabilis, Panagiotis
 • Kalliodi, Christina
 • Kirkland, Kevin
 • Lawes, Martin
 • Lerner, Adrienne
 • Linklater, Hannah
 • McCord, Kimberly
 • Mercadal-Brotons, Melissa
 • Odell-Miller,Helen
 • Papanikolaou, Evangelia
 • Pehk, Alice
 • Radulowic, Ranka
 • Rickson, Daphne
 • Ridder, Hanne Mette (Guest editor)
 • Robertson, James
 • Stachyra, Krzysztof
 • Stegeman, Thomas
 • Suvini, Ferdinando
 • Wosch, Thomas