Κριτές 2017

2017 Λίστα κριτών [PDF]

 

Το Approaches αναγνωρίζει και ευχαριστεί θερμά όλα τα παρακάτω άτομα για τη συνεισφορά τους ως κριτές των υποβληθέντων κειμένων στο περιοδικό το 2017:

 • Agrotou, Anthi
 • Albornoz, Yadira
 • Alexiou, Eirini
 • Beck, Bolette Daniels (Guest editor)
 • Belgrave, Melita
 • Bonde, Lars Ole
 • Derrington, Philippa
 • Fouche, Sunelle
 • Fragkouli, Aspasia
 • Frohne-Hagemann, Isabelle
 • Gerge, Anna
 • Hairston, Michelle
 • Ilcheva, Yoana-Magdalena
 • Tamplin, Jeanette
 • Kartasidou, Lefkothea
 • Kirkland, Kevin
 • Kirkwood, Jenny
 • Kruger, Viggo
 • Lund, Steen Teis
 • Mårtensson-Blom, Katarina
 • McKinney, Cathy
 • Moe, Torben
 • O’Leary, Catherine
 • Papanikolaou, Evangelia (Guest editor)
 • Papatzikis,Efthymios
 • Pedersen, Inge Nygaard
 • Pehk, Alice
 • Perilli, Gabriella Giordanella
 • Trondalen, Gro
 • Vaiouli, Potheini
 • Watson, Tessa
 • Wheeler, Barbara