Κριτές 2018

2018 Λίστα κριτών [PDF]

Το Approaches αναγνωρίζει και ευχαριστεί θερμά όλα τα παρακάτω άτομα για τη συνεισφορά τους ως κριτές των υποβληθέντων κειμένων στο περιοδικό το 2018:

 • Vicky Abad, The University of Queensland, Australia
 • Anthi Agrotou, Arte Musical Academy, Cyprus
 • Heidi Ahonen, Wilfrid Laurier University, Canada
 • David Akombo, Jackson State University, USA
 • Mitsi Akoyunoglou, Ionian University, Greece
 • Eirini Alexiou, Horten kulturskole, Horten commune, Norway
 • Gary Ansdell, Nordoff Robbins; University of Exeter, UK (Guest Editor)
 • Bolette Daniels Beck, Aalborg University, Denmark
 • Donna Betts, George Washington University, USA
 • Lars Ole Bonde, Aalborg University, Denmark
 • June Boyce-Tillman, University of Winchester, UK
 • Owen Coggins, Nordoff Robbins, UK
 • Alex Crooke, University of Melbourne, Australia
 • Philippa Derrington, Queen Margaret University, UK
 • Cheryl Dileo, Temple University, USA
 • Cochavit Elefant, University of Haifa, Israel
 • Erinn Epp, USA
 • Sunelle Fouche, MusicWorks, South Africa
 • Claire Ghetti, University of Bergen, Norway
 • John Habron, Royal Northern College of Music, UK
 • Cherry Hence, The University of Melbourne, Australia
 • Frank Heuser, University of California, Los Angeles (UCLA), USA
 • Kjetil Hjørnevik, Bjørgvin Prison, Norway
 • Jasenka Horvat, Nordoff Robbins, UK
 • Stine Lindahl Jacobsen, Aalborg University, Denmark
 • Jeffrey Jones, Sweet Briar College, USA
 • Meir Lotan, Rett Syndrome Clinic, Sheba Hospital, Israel
 • Emma MacLean, Queen Margaret University; NHS Lothian, UK
 • Koji Matsunobu, The Education University of Hong Kong, Hong Kong
 • Efthymios Papatzikis, Canadian University of Dubai, United Arab Emirates
 • Beth Pickard, University of South Wales, UK
 • Maria Pothoulaki, Glasgow Caledonian University, UK
 • Simon Procter, Nordoff Robbins, UK
 • Helen Short, Guildhall School of Music and Drama, UK
 • Marissa Silverman, Montclair State University, USA
 • Michael Silverman, University of Minnesota, USA
 • Neta Spiro, Royal College of Music, UK
 • Potheini Vaiouli, European University, Cyprus
 • Liesl van der Merwe, North-West University, South Africa
 • Mike Viega, Montclair State University, USA
 • Melanie Voigt, kbo-Kinderzentrum München, Germany
 • Barbara Wheeler, University of Louisville, USA