Ένα Πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής – Μαρία Φιλιάνου & Ευαγγελία Γαλανάκη

Special Issue 5 (2) 2013 – Άρθρο

Πλήρες κείμενο [PDF]

Ένα Πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής

Μαρία Φιλιάνου & Ευαγγελία Γαλανάκη

(σσ. 194-206)

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής Carl Orff (Orff-Schulwerk) για μαθητές με προβλήματα ακοής – κωφούς και βαρήκοους μαθητές. Το πρόγραμμα βασίζεται στη θέση ότι η ακουστική απώλεια δεν αποκλείει το αναπτυσσόμενο άτομο από τη δυνατότητα ενασχόλησής του με τη μουσική. Η χρησιμότητα και η πρωτοτυπία του προγράμματος έγκειται στο ότι αποτελεί μία από τις πρώτες προσπάθειες στην Ελλάδα για μουσικοκινητική αγωγή κωφών και βαρήκοων μαθητών, η οποία είναι μέρος του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η μουσική αγωγή των ατόμων με προβλήματα ακοής αντιμετωπιζόταν με επιφυλάξεις και προκαταλήψεις ως προς την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητά της. Παρουσιάζονται οι θεωρητικές αρχές στις οποίες βασίστηκε το πρόγραμμα, οι στόχοι και τα μέσα του προγράμματος, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών. Τονίζεται η συμβολή της παιδαγωγικής προσέγγισης Orff στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς οι βασικοί άξονες του προγράμματος συνάδουν με τις θεωρητικές αρχές της φιλοσοφίας Orff και έχουν υιοθετηθεί στην πράξη τα μέσα, οι παιδαγωγικές τεχνικές και τα όργανα της ορχήστρας αυτής της παιδαγωγικής προσέγγισης.

Λέξεις κλειδιά

Orff-Schulwerk∙ παιδιά με προβλήματα ακοής∙ απώλεια ακοής∙ μουσικο-κινητικό πρόγραμμα

Βιογραφίες

Η Μαρία Φιλιάνου είναι μουσικός στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο «Ρόζα Ιμβριώτη» Καισαριανής σε μαθητές με νοητική υστέρηση και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Πτυχιούχος κιθάρας και απόφοιτος του διετούς επαγγελματικού κύκλου σπουδών Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff στην Αθήνα. Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανε-πιστημίου Αθηνών με παιδαγωγική κατεύθυνση και μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών. Έχει διδάξει μουσική σε κωφά / βαρήκοα παιδιά επί σειράς ετών αλλά και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Διδάσκει στο τριετές πρόγραμμα επαγγελματικών σπουδών μουσικοκινητικής αγωγής Carl Orff στην Αθήνα και είναι αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff.

Email: mariafilianou@otenet.gr

 

Η Ευαγγελία Γαλανάκη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια εξελικτικής ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει κάνει βασικές σπουδές ψυχολογίας, μεταπτυχιακό στη σχολική ψυχολογία και διδακτορικό, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, στην εξελικτική ψυχολογία. Είναι συντονίστρια του κλάδου εξελικτικής ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας», «Η Νεκρή Μητέρα: Αναζητώντας τις Αναπτυξιακές Ρίζες της Ψυχικής Διαταραχής» και «Μοναξιά: Αναπτυξιακή Προσέγγιση». Έρευνες και μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Email: egalanaki@primedu.uoa.gr

 

Σημείωση: Η παρούσα μελέτη βασίζεται στη διπλωματική εργασία της πρώτης συγγραφέως υπό την επίβλεψη της δεύτερης συγγραφέως, για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην ειδική αγωγή, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.