Η Σημασία του Orff-Schulwerk στη Μουσική Κοινωνικοπαιδαγωγική, την Ειδική Αγωγή και στη Μουσικοθεραπεία – Karin Schumacher (Ελληνική μετάφραση: Ασπασία Φραγκούλη)

Special Issue 5 (2) 2013 – Article

Πλήρες κείμενο [PDF]

Η Σημασία του Orff-Schulwerk στη Μουσική Κοινωνικοπαιδαγωγική, την Ειδική Αγωγή και στη Μουσικοθεραπεία

Karin Schumacher

Ελληνική μετάφραση: Ασπασία Φραγκούλη

(σσ. 106-112)

Περίληψη

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ιδεών του Carl Orff και της Gunild Keetman που θεωρούνται σημαντικά για την κοινωνικο-ενταξιακή παιδαγωγική και τη θεραπεία; Ένα παιδί που έχει νοητική ή σωματική αναπηρία, συναισθηματική ή αισθητηριακή διαταραχή ή βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, δεν είναι ποτέ απλά μόνο αυτό. Τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου που δεν προσδιορίζονται με τους παραπάνω όρους είναι ακριβώς εκείνα που καθιστούν δυνατή τη μουσική επικοινωνία και επομένως την επαφή με τα λεγόμενα ‘φυσιολογικά’ άτομα. Μέσω μιας ιστορικής αναδρομής παρουσιάζονται οι πηγές που δείχνουν πώς κατέστη δυνατή και ουσιαστική η προσαρμογή του Orff-Schulwerk στην εργασία με παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες. Σε μια σύντομη ενότητα επιδιώκεται ο προσδιορισμός των εννοιών «Μουσική Εκπαίδευση» – «Μουσική στην Κοινωνικο-παιδαγωγική και την Ειδική αγωγή» – «Μουσικοθεραπεία» στοχεύοντας στη διάκρισή τους και τέλος στην επισήμανση των σημείων που συγκλίνουν.

Η συγγραφέας παραθέτει ισχυρισμούς και ιδέες του Carl Orff για να τεκμηριώσει τη βάση της θεραπευτικής εργασίας, περιγράφοντας τον τρόπο που παιδαγωγοί και θεραπευτές, από τις αρχές της δεκαετίας του ‘60 μέχρι και σήμερα, έχουν αναπτύξει αυτές τις ιδέες του Orff προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους με διάφορες ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες.

  • Η πολυ-αισθητηριακή προσέγγιση μέσω του λόγου, του ελεύθερου και καθορισμένου ρυθμού, της κίνησης, του τραγουδιού, της έκφρασης μέσω μουσικών οργάνων παρέχει δυνατότητες για αυθόρμητο δημιουργικό παιχνίδι σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ακόμη και αν ένα άτομο παρουσιάζει σοβαρή αισθητηριακή διαταραχή.
  • Κάθε άτομο σε μια μουσικο-κινητική ομάδα συμμετέχει ενεργά σε μια δημιουργική διαδικασία.
  • Η έκφραση μέσω μουσικών οργάνων επιτρέπει στους συμμετέχοντας να παίξουν μαζί μουσική με έναν αυθόρμητο τρόπο.
  • Η συνάντηση δύο ανθρώπων μέσα από τη μουσική έκφραση και το παιχνίδι αποτελεί τη βάση της συναισθηματικής ανάπτυξης.
  • Η ικανότητα μουσικής αντίληψης και έκφρασης είναι ανεξάρτητη από την πνευματική ικανότητα, την ηλικία και την προηγούμενη μουσική εμπειρία ενός ατόμου.

Λέξεις κλειδιά

στοιχειώδης μουσική∙ κοινωνικο-ενταξιακή παιδαγωγική∙ μουσικοθεραπεία∙ μεθοδολογικές διαφορές

Βιογραφίες

Η καθ. Δρ. Karin Schumacher σπούδασε μουσικοθεραπεία στη Βιέννη, και παιδαγωγική της στοιχειώδους μουσικής και κίνησης στο Orff Institute στο Salzburg. Από το 1974 εργάζεται ως μουσικοθεραπεύτρια ατόμων με ψυχικές ασθένειες και αναπηρίες και διδάσκει μουσικοθεραπεία στο Πανεπιστήμιο των Τεχνών του Βερολίνου.

Email: schumaka@gmx.de

 

Σημείωση: Αυτό το άρθρο της Karin Schumacher πρωτοδημοσιεύθηκε το 1999 με τίτλο «Die Bedeutung des Orff-Schulwerkes für die musikalische Sozial- und Integrationspädagogik und die Musiktherapie» στο περιοδικό OrffSchulwerkInformationen, τεύχος 62 (βλέπε: http://bidok.uibk.ac.at/library/schumacher-orff.html). Η παρούσα ελληνική μετάφραση του άρθρου δημοσιεύεται με την άδεια της συγγράφεα και του εκδότη. Πέρα από ορισμένες αλλαγές στη μορφοποίηση, το κείμενο έχει αποδοθεί πιστά στην ελληνική γλώσα διατηρώντας την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τη συγγραφέα.