Κριτική: “’I Have Become Young Again’ Music, Language, Movement: Artistic and Pedagogical Opportunities for People in Advanced Age” (Christine Schönherr & Coloman Kallós) – Από τη Lucia Kessler-Kakoulidi

Special Issue 5 (2) 2013 – Κριτική

Πλήρες κείμενο [PDF]

“I Have Become Young Again” Music, Language, Movement: Artistic and Pedagogical Opportunities for People in Advanced Age (Christine Schönherr & Coloman Kallós)

Aπό τη Lucia Kessler-Kakoulidi

(σσ. 219-222)

I Have Become Young Again

“I Have Become Young Again” Music, Language, Movement Artistic and Pedagogical Opportunities for People in Advanced Age
Christine Schönherr & Coloman Kallós
Produced by the Mozarteum University Salzburg
Carl Orff Institute for Elemental Music and Dance Pedagogy
© 2012
UNIMOZ-004/2012
ISBN: 978-3-9502713-2-4

Βιογραφία

Η Lucia Kessler-Κακουλίδη, απόφοιτη της Fachakademie für Musik, Richard-Strauss-Konservatorium και του Ινστιτούτου Ρυθμικής (A. Hoellering) Dalcroze – Μονάχου με ακαδημαϊκό τίτλο Καθηγήτρια Ρυθμικής Dalcroze. Επαγγελματικές δραστηριότητες: Γερμανία: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, Μοντεσσοριανό Σχολείο-Γυμνάσιο, επιμόρφωση ενηλίκων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Ελλάδα:  Ίδρυμα  για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», Μονάδα Αυτιστικών Παιδιών του Ε.Κ.Ψ.Υ.κ.Ε., Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευση. Παρουσιάζει τη δουλεία της σε διαλέξεις,  δημοσιεύσεις και σεμινάρια. Είναι επίτιμος μέλος του Ε.Σ.Π.Ε.Μ., μέλος της Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft, της Ε.Ε.Μ.Ε., της Ε.Ε.Π.Ε. και  ιδρυτικός μέλος του Ελ.σ.σ.Α. Είναι συγγραφέας βιβλίου και άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Email: luciakessler@gmail.com