Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ)

 logo_espem
globewebsiteemail
Ελλάδα | www.musictherapy.gr | espemgr@gmail.com

Ο Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ) είναι ευγενικός χορηγός του Approaches.
Για να παραμείνετε ενήμεροι με τα δρώμενα που διοργανώνονται από τον ΕΣΠΕΜ, δείτε τη λίστα με τα προσεχή δρώμενα.

 

Ο Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ) ιδρύθηκε το 2004 με κύριο στόχο να δημιουργήσει υψηλά πρότυπα παροχής υπηρεσιών μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας (EMTC) από το 2007 και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μουσικοθεραπείας (WFMT) από το 2016.

Μέλη του ΕΣΠΕΜ γίνονται όσοι είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου μουσικοθεραπείας.

Στόχοι του ΕΣΠΕΜ είναι:

  • να θέσει τα επαγγελματικά κριτήρια για τη μουσικοθεραπεία στην Ελλάδα
  • η επίτευξη αναγνώρισης της μουσικοθεραπείας στο δημόσιο τομέα
  • η προαγωγή της μουσικοθεραπείας στους τομείς υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας
  • η μελέτη και ανάδειξη έρευνας και επιστημονικού έργου
  • η διατήρηση μητρώου πτυχιούχων μουσικοθεραπευτών
  • η διατήρηση κώδικα δεοντολογίας
  • η επαφή με Συλλόγους Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών του εξωτερικού
  • η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς.