Κριτές 2019

2019 Λίστα κριτών [PDF]

Η συντακτική ομάδα του Approaches ευχαριστεί θερμά τα παρακάτω άτομα για τη συνεισφορά τους ως κριτές των υποβληθέντων κειμένων στο περιοδικό το 2019. Η αφοσίωση και η εμπειρογνωμοσύνη τους ήταν ζωτικής σημασίας για την ποιότητα της αξιολογητικής διαδικασίας του περιοδικού.

 • Mitsi Akoyunoglou, Ionian University, Greece
 • Gary Ansdell, University of Bergen, Norway; University of Exeter, UK (Guest Editor)
 • Luke Annesley, Oxleas NHS Foundation Trust, UK
 • Melissa Brotons, Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc), Spain
 • Ksenija Burić, Croatian Orff Association, Croatian Music Therapists Association, Croatia
 • Enrico Ceccato, Hospital of Vicenza, Italy (Guest Editor)
 • Amy Clements-Cortes, University of Toronto, Canada
 • Robert Fulford, University of Leeds, UK
 • Lisa Gallagher, Arts and Medicine Institute, Cleveland Clinic, USA
 • Susan Gardstrom, University of Dayton, USA
 • Avi Gilboa, Bar-Ilan University, Israel
 • Tali Gottfried, David-Yellin College, Israel
 • Patricia Sabbatella, University of Cádiz, Spain
 • Tuulikki Laes, Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki, Finland
 • Teresa Lesiuk, University of Miami, USA
 • Jane Lings, UK
 • Lindsay Markworth, Augsburg University, USA
 • Sarah Mawby, University of Leeds, UK
 • Kimberly McCord, Illinois State University, USA
 • Evangelia Papanikolaou, Sonora – Organization for Music Therapy & research, Greece; Aalborg University, Denmark
 • Inge Nygaard Pedersen, Aalborg University, Denmark
 • Raquel Ravaglioli, Marietta College, USA
 • Jodi Richardson-Delgado, Mesa Community College, USA
 • Elide Scarlata, Healthcare Public Service Trapani, Italy
 • Michael Silverman, University of Minnesota, USA
 • Krzysztof Stachyra, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
 • Elizabeth Stegemoller, Iowa State University, USA
 • Ferdinando Suvini, Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara, Italy
 • Anja Tanhane, University of Melbourne, Australia
 • Eleni Tsolka, Greece
 • Melanie Voigt, kbo-Kinderzentrum München, Germany
 • Rebecca West, University of Minnesota, USA
 • Claudia Zanini, Universidade Federal de Goiás, Brazil