Ειδικό Τεύχος 8 (2) 2016

Ειδικό Τεύχος 8 (2) 2016

“Η Ρυθμική Dalcroze στη μουσικοθεραπεία και την ειδική μουσική παιδαγωγική”

Προσκεκλημένος συντάκτης: John Habron

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος ως PDF αρχείο, πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μεμονωμένα άρθρα, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους.

Σημείωμα σύνταξης

Η Ρυθμική Dalcroze στη μουσικοθεραπεία και την ειδική μουσική παιδαγωγική  
John Habron (σσ. 100-104)
[Πλήρες κείμενο HTML] [Πλήρες κείμενο PDF]

Articles

Émile Jaques-Dalcroze as a visionary pioneer of Neurologic Music Therapy
Eckart Altenmüller & Daniel S. Scholz (pp. 112-117)
[Abstract] [Full text PDF]

Health-musicking through Dalcroze Eurhythmics
Ana Navarro Wagner (pp. 118-133)
[Abstract] [Full text PDF]

Dalcroze Eurhythmics in therapy for children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms
Ewa Bogdanowicz (pp. 134-146)
[Abstract] [Full text PDF]

Dalcroze Eurhythmics-based music and movement training in transitional care brain injury patients: A feasibility study
Hyun Gu Kang, Veronica Velazquez, Shoko Hino & Emily R. Rosario (pp. 147-158)
[Abstract] [Full text PDF]

An exploratory study of flow and enjoyment in a Dalcroze Eurhythmics-based intervention for seniors in Mexico
Elda Nelly Treviño & Javier Álvarez Bermúdez (pp. 159-168)
[Abstract] [Full text PDF]

A conceptual discussion of embodiment in special music education: Dalcroze Eurhythmics as a case
Sanna Kivijärvi, Katja Sutela & Riikka Ahokas (pp. 169-178)
[Abstract] [Full text PDF]

Inclusive music education: The potential of the Dalcroze approach for students with special educational needs
Katja Sutela, Marja-Leena Juntunen & Juha Ojala (pp. 179-188)
[Abstract] [Full text PDF]

Interviews

Dalcroze Eurhythmics as a psychomotor education for children with special educational needs: An interview with Marie-Laure Bachmann
John Habron & Marie-Laure Bachmann (pp. 189-201)
[Abstract] [Full text PDF]

Memories of Mimi Scheiblauer and the development of Dalcroze Eurhythmics as a therapeutic practice: An interview with Eleonore Witoszynskyj
John Habron & Eleonore Witoszynskyj (pp. 202-212)
[Abstract] [Full text PDF]

Book reviews

Rhythmik und autismus: Der integrative ansatz Amelie Hoellerings in theorie und praxis [Rhythmics and autism: The integrative approach of Amelie Hoellering in theory and practice] (Lucia Kessler-Kakoulidis)
Reviewed by Ludger Kowal-Summek (pp. 213-215)
[Abstract] [Full text PDF]

Eurhythmics for autism and other neurophysiologic diagnoses: A sensorimotor music-based treatment approach (Dorita S. Berger)
Reviewed by Bethan Habron-James (pp. 216-218)
[Abstract] [Full text PDF]

Conference reports

WAOUH! IJD CONGRESS 2015 ‘Interactions between pedagogy, art and science and their influence on leaning through and for music today and tomorrow’
Christine Croset (pp. 219-222)
[Abstract] [Full text PDF]

The 2nd International Conference of Dalcroze Studies: ‘The movement connection’
Victoria Conlan (pp. 223-226)
[Abstract] [Full text PDF]

Μεταφρασμένες περιλήψεις (σσ. 227-235)