Σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις — Γιώργος Τσίρης & Catherine Carr

Τεύχος 7(2) 2015 – Σημείωμα σύνταξης (δημοσιεύθηκε πρώτα στις 30 Δεκεμβρίου 2015)

Πλήρες κείμενο [PDF]

Σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις

Γιώργος Τσίρης1 & Catherine Carr2

1 Αρχισυντάκτης του Approaches∙ Nordoff Robbins∙ Queen Margaret University, approaches.editor@gmail.com
2 Αναπληρώτρια Συντάκτρια του Approaches∙ Queen Mary University of London, approaches.editor1@gmail.com

 

To 2015 ήταν ένα έτος σημαντικών αλλαγών και εξελίξεων στο Approaches φέρνοντας το περιοδικό σε ένα νέο κύκλο της ζωής του. Το καλοκαίρι αυτού του χρόνου, δημοσιεύθηκε το ειδικό τεύχος με θέμα «Η Μουσικοθεραπεία στην Ευρώπη: Πορείες Επαγγελματικής Ανάπτυξης». Αυτό το τεύχος, όπως σκιαγραφείται στο αντίστοιχο σημείωμα σύνταξης (Ridder & Tsiris 2015), εισήγαγε πολλές «πρωτιές»: το τεύχος δημοσιεύθηκε όχι μόνο σε ηλεκτρονική μορφή αλλά και σε έντυπη, ενώ ήταν η πρώτη συνεργατική δημοσίευση του Approaches μαζί με έναν συνεργαζόμενο φορέα – την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μουσικοθεραπείας (EMTC). Αυτό έθεσε τις βάσεις για μελλοντικές συμπράξεις με άλλους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς.

Στους μήνες που ακολούθησαν τη δημοσίευση του ειδικού τεύχους του 2015, δύο σημαντικές αλλαγές έλαβαν μέρος. Αρχικά, το Approaches αυτονομήθηκε πλήρως ως έκδοση και εγκαινίασε τον νέο του ιστοχώρο (www.approaches.gr). Κατά δεύτερον, το όνομα του περιοδικού άλλαξε σε «Approaches: Ένα Διεπιστημονικό Περιοδικό Μουσικοθεραπείας», ISSN: 2459-3338 (προηγουμένως γνωστό ως «Approaches: Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική», ISSN: 1791-9622).

Ως ανεξάρτητη έκδοση με τον δικό της ιστοχώρο, το Approaches απέκτησε πλήρη αυτονομία και διαχειριστική ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης διαχεί-ρισης του ιστοχώρου καθόλη την εκδοτική διαδικασία: από την υποβολή κειμένων μέχρι και την ηλεκτρονική τους δημοσίευση. To γεγονός αυτό συμβάλλει στην επιτάχυνση της εκδοτικής διαδικασίας μειώνοντας δραστικά τον χρόνο αναμονής μεταξύ της υποβολής και της δημοσίευσης των κειμένων στην Πρώτη Ματιά, την ενότητα προκατοβολικών διαδικτυακών δημοσιεύσεων του περιοδικού.

Από την άλλη πλευρά, η νέα ονομασία του περιοδικού αντανακλά με μεγαλύτερη ακρίβεια το έργο, τον σκοπό και το όραμα του περιοδικού: το Approaches είναι ένα επιστημονικό περιοδικό μουσικοθεραπείας το οποίο, εκτός από κείμενα που σχετίζονται άμεσα με τη μουσικοθεραπεία (στις διάφορες εφαρμογές και εκφάνσεις της ως πρακτικής, επαγγέλματος και επιστήμης), προσκαλεί διεπιστημονικές προσεγγίσεις και προοπτικές από τον ευρύτερο χώρο της μουσικής, της υγείας και της ευεξίας, συμπεριλαμβάνοντας τη μουσική εκπαίδευση, την κοινοτική μουσική, τη μουσική ψυχολογία, και την ιατρική εθνομουσικολογία.

Καθώς εισερχόμαστε σ’ αυτόν τον νέο κύκλο στη ζωή του περιοδικού, θα θέλαμε να αδράξουμε την ευκαιρία και να ευχαριστήσουμε όσους έχουν υποστηρίξει το Approaches μέχρι σήμερα: τα μέλη της συντακτικής επιτροπής, τους συγγραφείς, τους αξιολογητές και, φυσικά, τους αναγνώστες μας. Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε ιδιαιτέρως και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς την Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ). Από το 2008 μέχρι τα μέσα του 2015, και υπό την προεδρία της Μαρίας Αργυρίου, η ΕΕΜΑΠΕ υπηρέτησε ως θυγατρικός συνεργάτης και εκδότης του Approaches. Πέρα από τη γενναιόδωρη φιλοξενία του περιοδικού στον ιστοχώρο της και τη διαχείριση της ιστοσελίδας του Approaches, η ΕΕΜΑΠΕ προσέφερε μια κοινότητα εντός της οποίας δοκιμάστηκαν και αναπτύχθηκαν αρχικές ιδέες. Η υποστήριξή της ήταν ζωτικής σημασίας κατά τη διάρκεια των διαμορφωτικών χρόνων της εξέλιξης του περιοδικού, και η ομάδα του Approaches είναι ευγνώμων για την υποστήριξή της.

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε επίσης να επανεξετάσουμε το όραμα του περιοδικού. Το Approaches ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008. Ως το πρώτο επιστημονικό περιοδικό μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα, το Approaches δημιουργήθηκε με μια διάθεση προσφοράς τόσο στο ελληνικό όσο και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι της μουσικοθεραπείας προωθώντας τον διάλογο μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών αλλά και πολιτισμικών κοινοτήτων. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει και να βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου του Approaches και της προσπάθειάς του να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των διαφόρων κοινοτήτων που υπηρετεί. Αναπόφευκτα, τα διεπιστημονικά και διαπολιτισμικά ενδιαφέροντά του θέτουν συνεχώς ερωτήματα σχετικά με το «τοπικό» και το «καθολικό» όσον αφορά τον επιστημονικό χώρο, τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Αυτά τα ερωτήματα παραμένουν σχετικά και ενημερώνουν το όραμα του Approaches, το οποίο έχει τέσσερις βασικούς πυλώνες:

  • διγλωσσία: ως δίγλωσση (ελληνοαγγλική) έκδοση, το περιοδικό απευθύνεται τόσο στη διεθνή κοινότητα όσο και στο ελληνόγλωσσο αναγνωστικό κοινό. Η ομάδα του Approaches υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη του εγχώριου ακαδημαϊκού λόγου και της αντίστοιχης γλώσσας συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και των επαγγελματικών πρακτικών εντός του εκάστοτε πολιτισμικού πλαισίου.
  • διεπιστημονικότητα: ως διεπιστημονική έκδοση, το περιοδικό προσκαλεί ποικίλες προοπτικές και προσεγγίσεις τόσο από τον χώρο της μουσικοθεραπείας όσο και από συγγενή επιστημονικά πεδία από τον ευρύτερο χώρο της μουσικής, της υγείας και της ευεξίας. Ο διεπιστημονικός διάλογος και η αμοιβαία ανταλλαγή είναι στο επίκεντρο του οράματός μας.
  • ομότιμη αξιολόγηση: ως επιστημονική έκδοση, το περιοδικό ακολουθεί μια διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης για όλες τις υποβολές. Εκτός από την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των δημοσιεύσεων που εμφανίζονται στο Approaches, η αξιολογητική διαδικασία αποτελεί ουσιαστικό συστατικό της δέσμευσής μας για διάλογο. Παραμένοντας ευαίσθητοι στα διαφορετικά «τοπικά» κριτήρια (όσον αφορά το επιστημονικό πεδίο, τη γλώσσα και τον πολιτισμό) και στη φύση των διαφόρων τύπων υποβολής, το Approaches προσφέρει διαφορετικές οδούς αξιολόγησης.
  • ανοικτή πρόσβαση: στο Approaches πιστεύουμε ότι η ελεύθερη πρόσβαση και διακίνηση της γνώσης είναι καταλυτικής σημασίας, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία πρόσβασης στη γνώση και τη δυνατότητα συνδιαμόρφωσής της.

Το τελευταίο σημείο αντανακλά τη δέσμευση του περιοδικού για ελεύθερη οικοδόμηση και μοίρασμα της γνώσης. Ως ένα περιοδικό πλήρους ανοικτής πρόσβασης, οι συγγραφείς δημοσιεύουν το έργο τους δωρεάν και όλα τα περιεχόμενά του είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, όλα τα μέλη της συντακτικής ομάδας προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους σε εθελοντική βάση. Ωστόσο, η βιωσιμότητα του Approaches και της πολιτικής του για ανοικτή πρόσβαση βασίζεται στη δυνατότητα συλλογής ενός μικρού χρηματικού ποσού μέσα από δωρεές για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με τη διατήρηση και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του. Στο παρελθόν, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εξόδων καλυπτόταν γενναιόδωρα από την ΕΕΜΑΠΕ, αλλά στα πλαίσια της ανάπτυξης του περιοδικού αναζητούμε επί του παρόντος νέους συνεργάτες και χορηγούς. Σας προσκαλούμε να διαβάσετε περισσότερα στην ιστοσελίδα μας σχετικά με το πώς εσείς ατομικά ή ο οργανισμός σας θα μπορούσατε να υποστηρίξετε το έργο μας. Οι πρώτοι χορηγοί μας θα ανακοινωθούν στα μέσα Ιανουαρίου 2016.

Σε αυτό το σημείο σας καλωσορίζουμε θερμά στο νέο τεύχος του Approaches. Τα περιεχόμενα αντανακλούν την ποικιλομορφία των διαφορετικών τύπων υποβολών που γίνονται δεκτές στο περιοδικό. Το τεύχος ανοίγει με δύο άρθρα από την Becky White και την Victoria Churchill, αντίστοιχα. Μέσα από μια μελέτη περίπτωσης ομαδικής μουσικοθεραπείας, η White διερευνά το πώς η ψυχοδυναμική μουσικοθεραπεία, σε συνδυασμό με το TEACCH μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Από την άλλη πλευρά, η Churchill εστιάζει στον ρόλο της αξιολόγησης στη μουσικοθεραπεία και κάνει μια επισκόπηση καταγεγραμμέων εννοιών και ορισμών. Ακολουθεί μια συνέντευξη με τον Rolando Benenzon ο οποίος μιλά για την πορεία του στη μουσικοθεραπεία και την ανάπτυξη της «Μπενεντζονιανής Ψυχοθεραπείας». Ακολουθούν τέσσερις βιβλιοκριτικές, δύο ανταποκρίσεις από συνέδρια, και τρία αφιερώματα. Τα αφιερώματα αναφέρονται στις ζωές τριών ανθρώπων η συμβολή των οποίων ήταν καίριας σημασίας στο πεδίο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο: της Helen Leith, της Margaret Murray και του Richard Graham.

Κοιτώντας μπροστά, το Approaches επιδιώκει να συνεχίσει να καλωσορίζει ένα εύρος τύπων υποβολής και να δίνει τη δυνατότητα να εισακούονται διαφορετικές φωνές και προσεγγίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, επί του παρόντος, προετοιμάζονται δύο ειδικά τεύχη: «Μουσικοθεραπεία, Δραματοθεραπεία, Χοροθεραπεία και Εικαστική Θεραπεία: Διεπιστημονικοί Διάλογοι» (προσκεκλημένη συντάκτρια: Βίκυ Κάρκου) και «Η Ρυθμική Dalcroze στη Μουσικοθεραπεία και την Ειδική Μουσική Παιδαγωγική» (προσκεκλημένος συντάκτης: John Habron). Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το Approaches υπηρετεί ως συνεργάτης της Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (ISME) για την Ειδική Μουσική Παιδαγωγική και τη Μουσικοθεραπεία, και υποστηρίζει τη διοργάνωση του σεμιναρίου της Επιτροπής το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 20-23 Ιουλίου 2016 στο Εδιμβούργο της Σκωτίας. Το σεμινάριο συν-φιλοξενείται από το Drake Music Scotland και το Reid School of Music του Εδιμβούργου και είναι ένα προ-συνεδριακό σεμινάριο το οποίο λαμβάνει μέρος μόλις λίγες ημέρες πριν από το 32ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ISME.

Κλείνοντας, σας προσκαλούμε να ακολουθείτε το Approaches στο Facebook και να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με τις νέες εκδόσεις που εμφανίζονται στο περιοδικό, καθώς και με τις άλλες σημαντικές εξελίξεις και τα νέα του Approaches και των συνεργατών του. Μαζί με τον Ερμή, το επίσημο ενημερωτικό μας δελτίο, η σελίδα του Approaches στο Facebook παρέχει ευκαιρίες για ανταλλαγή και τη δημιουργία μιας κοινότητας. Ανυπομονούμε να παραμείνουμε σε επαφή μαζί σας.

Βιβλιογραφία

Ridder, H. M., & Tsiris, G. (2015). ‘Thinking globally, acting locally’: Music therapy in Europe. Approaches: Music Therapy & Special Music Education, Special Issue 7(1), 3-9

Προτεινόμενη παραπομπή:

Τσίρης, Γ., & Carr, C. (2015). Σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις. Approaches: Ένα Διεπιστημονικό Περιοδικό Μουσικοθεραπείας, 7(2), 191-193.