Τεύχος 11 (2) 2019

Τεύχος 11 (2) 2019

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος ως PDF αρχείο, πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μεμονωμένα άρθρα, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Προς μια θεωρητικά τεκμηριωμένη κλινική έρευνα και πρακτική
Βαρβάρα Πασιαλή

ΑΡΘΡΑ

‘Self as instrument’ – Safe and effective use of self in music psychotherapy: Canadian music therapists’ perceptions
Heidi Ahonen

A neuroscience-based rationale for patient-preferred live music as a receptive music therapy intervention for adult medical patients: A literature review
Anusha Ramaswami & Michael J. Silverman

Application of the Helping Model on music therapy practice for individuals with alcoholic use disorder: Theoretical orientation and empirical implication
Hayoung A. Lim

Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη μουσική εκπαίδευση: Απόψεις και προβληματισμοί καθηγητών μουσικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Κατερίνα Κεραμίδα & Ποθεινή Βαϊούλη

BOOK REVIEWS

An introduction to music therapy research (Wheeler & Murphy, Eds.)
Reviewed by Patricia Winter

Music therapy research (3rd ed., Wheeler & Murphy, Eds.)
Reviewed by Patricia Winter

Music, health and wellbeing (MacDonald, Kreutz & Mitchell, Eds.)
Reviewed by Fleur Hughes

Clinical training guide for the student music therapist (2nd ed., Polen, Shultis & Wheeler)
Reviewed by Elizabeth K. Schwartz

Collaboration and assistance in music therapy practice: Roles, relationships, challenges (Strange, Odell-Miller & Richards, Eds.)
Reviewed by Margaret Broad

Arts therapists in multidisciplinary settings: Working together for better outcomes (Miller, Ed.)
Reviewed by Jane Burns

Relational music therapy: An intersubjective perspective (Trondalen)
Reviewed by Morva Croxson

The 1982 symposium on ‘Music in the life of man’: The beginnings of music therapy theory (Forinash & Kenny, Eds.)
Reviewed by Denise Grocke

The music of being: Music therapy, Winnicott and the school of Object Relations (Levinge)
Reviewed by Giulia Fedrigo

CONFERENCE REPORTS

Music in the psychoanalytic ear: Thinking, listening and playing
Nicola Dunbar

Collaborative approaches to music and wellbeing research
Steven Lyons

The 21st ISME Special Music Education and Music Therapy Commission pre-conference seminar ‘Music across the lifespan: The role of special music education and music therapy’
Brandon Meeks & Victoria Warnet