Ειδικό Τεύχος 9 (2) 2017

Ειδικό Τεύχος 9 (2) 2017

“Guided Imagery and Music: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές προοπτικές και εξελίξεις”

Προσκεκλημένες συντάκτριες:
Ευαγγελία Παπανικολάου & Bolette Daniels Beck

με την υποστήριξη της SONORA-Διεπιστημονική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας & Έρευνας

  

 

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος ως PDF αρχείο, πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μεμονωμένα άρθρα, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους.

Σημείωμα σύνταξης

Γιορτάζοντας τις εξελίξεις της μεθόδου Guided Imagery & Music στην Ευρώπη
Eυαγγελία Παπανικολάου & Bolette Daniels Beck (σσ. 196-201)
[Full text HTML] [Full text PDF]

Articles

Trauma-focused group music and imagery with women suffering from PTSD/complex PTSD: A feasibility study
Gabriella Rudstam, Ulf Elofsson, Hans Peter Søndergaard, Lars Ole Bonde & Bolette Daniels Beck (pp. 202-216)
[Abstract] [Full text PDF]

The Redescriptive Technique: An adaptation of the Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM) to bring tacit knowledge into awareness
Gabriella Giordanella Perilli (pp. 217-232)
[Abstract] [Full text PDF]

Perspectives on Music Imagery and complex chronic pain
llan Sanfi & Erik Christensen (pp. 233-245)
[Abstract] [Full text PDF]

Combining Schema Therapy and Guided Imagery and Music
Gert Tuinmann (pp. 246-251)
[Abstract] [Full text PDF]

Guided Imagery and Music (GIM): Reflections on supervision in training and therapy
Isabelle Frohne-Hagemann (pp. 252-266)
[Abstract] [Full text PDF]

The Process of Surrender: A psychotherapist’s homecoming
Katarina Mårtenson Blom (pp. 267-274)
[Abstract] [Full text PDF]

Music as dynamic experience of unfolding wholeness in Guided Imagery and Music (GIM): A psychoanalytic, musical, transpersonal and trans-scientific paradigm
Martin Lawes (pp. 275-299)
[Abstract] [Full text PDF]

The future of the Bonny Method: A perspective on Danish practice with a forecast to the future
Lars Ole Bonde (pp. 300-305)
[Abstract] [Full text PDF]

Fairy tale composing as an alternative creative processing in group GIM
Evdokia Smirnioti, Sofia Trifonopoulou & Eleni Tsolka (pp. 306-310)
[Abstract] [Full text PDF]

Searching for the unknown: A case study with a young woman suffering from music performance anxiety
Alice Pehk (pp. 311-321)
[Abstract] [Full text PDF]

Aging into childhood through loss, emptiness, and recognition: A GIM case study
Katarina Mårtenson Blom (pp. 322-331)
[Abstract] [Full text PDF]

‘Soundscapes’: A Norwegian music programme in the Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM) elucidated through individual GIM therapy
Gro Trondalen (pp. 332-342)
[Abstract] [Full text PDF]

‘New Blood’: A contemporary GIM programme
Svein Fuglestad (pp. 343-358)
[Abstract] [Full text PDF]

Interview

In search of the lost grail: An interview with Torben Moe
Torben Moe & Steen Teis Lund (pp. 359-366)
[Abstract] [Full text PDF]

Conference report

12th European Guided Imagery and Music (GIM) Conference ‘European perspectives on Guided Imagery and Music: Visions, challenges and crossroads’
Maria Samara (pp. 367-374)
[Abstract] [Full text PDF]

Book review

Variations in Guided Imagery and Music: Taking a Closer Look (Bryan Muller)
Reviewed by Martin Lawes (pp. 375-381)
[Abstract] [Full text PDF]

Μεταφρασμένες περιλήψεις (σσ. 382-392)