Τεύχος 9 (1) 2017

Τεύχος 9 (1) 2017

 

 

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος ως PDF αρχείο, πατήστε εδώ.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μεμονωμένα άρθρα, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους.

Σημείωμα σύνταξης

Προωθώντας διεπιστημονικούς και πολυπολιτισμικούς διαλόγους
Γιώργος Τσίρης & Daphne Rickson (σσ. 4-5)
[Πλήρες κείμενο HTML] [Πλήρες κείμενο PDF]

Special feature ‘Music therapy: A profession for the future’

[Abstract] [Full text PDF]

Guest editorial
Inge Nygaard Pedersen (pp. 9-10)

Part one: Music therapy in mental health
Contributors: Helen Odell-Miller, Inge Nygaard Pedersen, Denise Grocke & Niels Hannibal (pp. 11-24)

Part two: Music therapy in dementia care and neurorehabilitation
Contributors: Brynjulf Stige, Hanne Mette Ridder, Helen Odell-Miller, Wolfgang Schmid & Bolette Daniels Beck (pp. 25-42)

Part three: Music therapy in the area of attachment/communication and developmental problems for children, adolescents and families
Contributors: Stine Lindahl Jacobsen, Gro Trondalen, Katrina McFerran, Ulla Holck, Helen Loth & Karette Stensæth (pp. 43-55)

Postlude
Lars Ole Bonde (pp. 56-57)

Articles

A community music therapy project’s journey
Bethan Lee Shrubsole (pp. 58-66)
[Abstract] [Full text PDF]

Interactive therapeutic music skill-sharing in the West Bank: An evaluation report of Project Beit Sahour
Elizabeth Coombes & Michal Tombs-Katz (pp. 67-79)
[Abstract] [Full text PDF]

A voyage of discovery: From fulfilling funding criteria to revealing a clearer vision for music therapy in a special needs school
Claire Cartwright (pp. 80-98)
[Abstract] [Full text PDF]

The challenges of fostering and maintaining continuity in a music therapy group for mothers and children who meet primarily during school holidays
Okiko Ishihara (pp. 99-110)
[Abstract] [Full text PDF]

Music therapy as a profession in Spain: Past, present and future
Melissa Mercadal-Brotons, Patricia L. Sabbatella & María Teresa Del Moral Marcos (pp. 111-119)
[Abstract] [Full text PDF]

Interview

Glimpses into the challenges and opportunities of a new training programme: The MA Music Therapy programme at the University of South Wales
Elizabeth Coombes interviewed by Ioanna Etmektsoglou (pp. 120-127)
[Abstract] [Full text PDF]

Book reviews

Music therapy in action (Mary Priestley)
Reviewed by Kay Sobey (pp. 128-131)
[Abstract] [Full text PDF]

Music, disability, and society (Alex Lubet)
Reviewed by Sherrie Tucker (pp. 132-136)
[Abstract] [Full text PDF]

Music, language and autism: Exceptional strategies for exceptional minds (Adam Ockelford)
Reviewed by Alex Lubet (pp. 137-141)
[Abstract] [Full text PDF]

The Oxford handbook of medical ethnomusicology (Benjamin Koen, Jacqueline Lloyd, Gregory Barz & Karen Brummel-Smith, Εds.)
Reviewed by Charlotte Cripps (pp. 142-145)
[Abstract] [Full text PDF]

Extraordinary measures: Disability in music (Joseph N. Straus)
Από τον Αλέξανδρο Χαρκιολάκη (σσ. 146-148)
[Περίληψη] [Πλήρες κείμενο PDF]

Improvising in styles: A workbook for music therapists, educators and musicians (Colin Lee & Marc Houde)
Reviewed by Ben Saul (pp. 149-153)
[Abstract] [Full text PDF]

Conference reports

The Second BAMT Conference ‘Re-visioning our voice: Resourcing music therapy for contemporary needs’
Claire McCarthy (pp. 154-158)
[Abstract] [Full text PDF]

The Third Nordoff Robbins Plus conference ‘Exploring music in therapeutic and community settings’
Katie Rose Sanfilippo & Neta Spiro (pp. 159-163)
[Abstract] [Full text PDF]

Research and practice: Right and wrong – A joint conference for counselling, psychotherapy and the arts therapies
Beth Pickard (pp. 164-169)
[Abstract] [Full text PDF]

25th annual conference of the International Association for Forensic Psychotherapy (IAFP). Forensic music therapy symposium: ‘European music therapy research perspectives on recovery in forensic families’
Stella Compton Dickinson (pp. 170-173)
[Abstract] [Full text PDF]

Tributes

A tribute to Oliver Sacks (9 July 1933 – 30 August 2015)
Concetta M. Tomaino (pp. 174-176)
[Abstract] [Full text PDF]

A tribute to Andrew O’Hanrahan (23 February 1959 – 25 July 2015)
Jonathan Perkins, Amelia Oldfield, Hayley Hind, Emily Corke, Ruth Oreschnick, Nicky Haire & Philippa Derrington (pp. 177-182)
[Abstract] [Full text PDF]

Μεταφρασμένες περιλήψεις (σσ. 183-188)